Hotărârea nr. 44/2002

HOTARAREnr. 44 din 2002-02-14 HOTARARE 44 din 14/02/2002 PRIVIND TRECEREA IN FINANTAREA BUGETELOR CONSILIILOR SECTOARELOR MUNICIPALE BUCURESTI A CHELTUIELILOR UNITATILOR DE INVATAMANT SPECIAL
HOT. 44 14/02/2002
HOTARARE 44 din 14/02/2002

HOTARARE     44 din 14/02/2002

PRIVIND TRECEREA IN FINANTAREA BUGETELOR CONSILIILOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A CHELTUIELILOR UNITATILOR DE INVATAMANT SPECIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea in finantarea bugeteleor Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

a cheltuielilor unitatilor de invatamant special

 

            Analizand Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001;

             Avand in vedere prevederile OUG nr.184/2001 privind modificarea si completarea Legii invatamantului;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.95 (3) si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Incepand cu data de 01.03.2002, cheltuielile pentru unitatile de invatamant special (preuniversitar) din municipiul Bucuresti se finanteaza din bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti.

            Art.2- Suma de 138.227.100 mii lei alocata de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 se repartizeaza pe bugete componente - bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele Consiliilor sectoarelor 1-6, potrivit anexei la prezenta Hotarare.

            Art.3- Prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.1 si 2 din 17.01.2002 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti si, respectiv, repartizarea pe bugete componente a trasferurilor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2002, se modifica in mod corespunzator.

            Art.4- Sumele repartizate la bugetele sectoarelor conform anexei pot fi modificate, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea comuna a primarilor sectoarelor 1-6.

            Art.5- Prezenta Hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului  si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1-6.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 14.02.2002

Nr.44


ANEXA LA HCGMB NR.44/14.02.2002

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

REPARTIZAREA

pe bugete componete (bugetul propriu al CGMB si bugetele sectoarelor 1-6)

a sumelor din taxa pe valoarea adaugata aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2002

pentru finantarea cheltuielilor unitatilor de invatamant special

 

-  mii lei  -

 

TOTAL

municipiul Bucuresti

 

CGMB

 

Sector 1

 

Sector 2

 

Sector 3

 

Sector 4

 

Sector 5

 

Sector 6

TOTAL

 

din care:

Trimestrul 1

Trimestrul 2

Trimestrul 3

Trimestrul 4

138.227.100

 

 

40.000.000

40.000.000

25.000.000

33.227.100

34.047.850

 

 

34.047.850

-

-

-

15.762.320

 

 

900.560

6.052.000

3.782.500

5.027.260

49.714.338

 

 

2.840.366

19.088.000

11.930.000

15.855.972

6.104.904

 

 

348.796

2.344.000

1.465.000

1.947.108

17.710.473

 

 

1.011.866

6.800.000

4.250.000

5.648.607

2.708.661

 

 

154.756

1.040.000

650.000

863.905

12.178.554

 

 

695.806

4.676.000

2.922.500

3.884.248