Hotărârea nr. 43/2002

HOTARAREnr. 43 din 2002-02-14 HOTARIRE 43 din 14/02/2002 PRIVIND MASURI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 416/2001, REFERITOARE LA VENITUL MINIM GARANTAT
HOT. 43 14/02/2002
HOTARIRE 43 din 14/02/2002

HOTARIRE     43 din 14/02/2002

PRIVIND MASURI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 416/2001, REFERITOARE LA VENITUL MINIM GARANTAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr.416/2001, referitoare la

venitul minim garantat

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Asistenta Sociala;

            Vazand avizele obtinute de comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor art.8 si ale art.27 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; art.15, lit.”a” din Hotararea Guvernului nr.1099/2001;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.(1), art.38 lit.”s” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba limitele minime ale veniturilor medii lunare care pot fi luate in considerare la stabilirea dreptului la venitul minim garantat cu conditia pastrarii unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Se aproba lista lucrarilor in folosul comunitatii ce pot fi executate de beneficiarii ajutorului social, conform Legii nr.416/2001, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3-  Se aproba lista cu documentele necesare si conditiile pentru a beneficia de ajutor social de la Primaria Municipiului Bucuresti, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4- Se aproba procedura de lucru, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5- Se aproba modul de ancheta sociala cu imbunatatirile specifice nevoilor de evidentiere a problemelor sociale la nivelul municipiului Bucuresti pentru persoanele fara domiciliu, conform Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 14.02.2002

Nr.43


ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.43/14.02.2002

 

Venituri minime ce pot fi obtinute din inchirieri si vanzari de terenuri

 

Chirii terenuri

Zona 0

Zona 1

Zona 2

Zona 3

 

Terenuri de construit *

20.150 lei/mp pe luna echivalentul a 0,65 USD/mp lunar

20.150 lei/mp pe luna echivalentul a 0,65 USD/mp lunar

15.500 lei/mp pe luna echivalentul a 0,5 USD/mp lunar

7.750 lei/mp pe luna echivalentul a 0,25 USD/mp lunar

Pret/mp

 

* Fiind in intravilan, toate terenurile pot fi folosite pentru constructii, prin urmare toate tipurile de terenuri (agricole, forestiere, lacustre, viti-pomicole) se asimileaza la chirie/mp terenului de construit.

 

Vanzari terenuri

Zona 0

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Terenuri de construit

930.000 lei/mp

echivalentul a 30 USD/mp

620.000 lei/mp

echivalentul a 20 USD/mp

310.000 lei/mp

echivalentul a 10 USD/mp

155.000 lei/mp

echivalentul a 5 USD/mp

Pret/mp

 

* Intrucat in intravilan, valoarea de referinta a terenurilor este aceea a terenurilor folosite pentru construire, sumele corespunzatoare celorlalte categorii de terenuri (agricole. forestiere, lacustre, viti-pomicole) sunt aceleasi.

 

Venituri minime ce pot fi obtinute din vanzari spatii cu alta destinatie decat cea de locuit (depozite, spatii comerciale) dupa caz, in functie de zona:

            - 930.000 lei/mp/luna (adica echivalentul a 30 USD/mp/luna)

 

Venituri minime ce pot fi obtinute din inchirieri spatii cu alta destinatie decat cea de locuit (depozite, spatii comerciale) dupa caz, in functie de zona:

            - 186.000 lei/mp/luna (adica echivalentul a 30 USD/mp/luna)

 

Venituri minime ce pot fi obtinute din inchirieri si vanzari de apartamente (cu conditia pastrarii unei locuinte minime)

 

Vanzari apartamente

Zona 0

Zona 1

Zona 2

Zona 3

1 camera

182.000.000 lei

cca. 5.871 USD

123.000.000 lei

cca. 3.968 USD

85.000.000 lei

cca. 2.742 USD

78.000.000 lei

cca. 2.517 USD

2 camere

299.000.000 lei

cca.9645 USD

192.000.000 lei

cca.6194 USD

127.000.000 lei

cca.4.097 USD

113.000.000 lei

cca. 3.645 USD

3 camere

430.000.000 lei

cca. 13.871 USD

265.000.000 lei

cca.8.549 USD

165.000.000 lei

cca.5.323 USD

140.000.000 lei

cca. 4.517 USD

4 camere

583.000.000 lei

cca. 18.807 USD

340.000.000 lei

cca. 10.968 USD

198.000.000 lei

cca. 6.387 USD

170.000.000 lei

cca. 5.484 USD

5 camere

874.500.000 lei

cca. 28.210 USD

510.000.000 lei

cca. 16.452 USD

297.000.000 lei

cca. 9.581 USD

255.000.000 lei

cca. 8.226 USD

Peste 5 camere

991.100.000 lei

 cca. 31.971 USD

578.000.000 lei

cca. 18.645 USD

336.600.000 lei

cca. 10.858 USD

289.000.000 lei

cca. 9.323 USD

 

 

Inchirieri apartamente

Zona 0

(chirie/luna)

Zona 1

(chirie/luna)

Zona 2

(chirie/luna)

Zona 3

(chirie/luna)

1 camera

3.100.000 - 4.650.000 lei

100 - 150 USD

2.325.000 - 3.100.000 lei

75 - 100 USD

1.550.000 - 2.325.000 lei

50 - 75 USD

930.000 - 1.240.000 lei

30 - 40 USD

2 camere

4.650.000 - 6.200.000 lei

150 - 200 USD

3.875.000 - 5.425.000 lei

125 - 175 USD

3.100.000 - 3.875.000 lei

100 - 125 USD

2.480.000 - 3.100.000 lei

80 - 100 USD