Hotărârea nr. 38/2002

HOTARAREnr. 38 din 2002-01-29 HOTARIRE 38 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MUNICIPALITATEA METROPOLIANA INSTANBUL
HOT. 38 29/01/2002
HOTARIRE 38 din 29/01/2002

HOTARIRE     38 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MUNICIPALITATEA METROPOLIANA INSTANBUL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Municipiul Bucuresti si Municipalitatea Metropolitana Istanbul

 

Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Municipiul Bucuresti si principalele orase si metropole ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale;

Tinand seama de Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si de Raportul de specialitate al Directiei de Relatii Internationale, vizat de Directia Generala Juridic, Contencios si Legislatie;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de avizul Ministerul Afacerilor Externe;

In baza art. 1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 120/08.08.1996 prin care se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa negocieze acorduri de cooperare cu reprezentanti ai administratiilor locale din tara si strainatate;

In temeiul art. 11 alin. 1, art. 14 alin. 1 si 2, art.38, alin.2, lit.”y”,art.46 si art.67 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Artcol unic – Se aproba textul Acordului de cooperare intre Municipiul Bucuresti si Municipalitatea Metropolitana Instanbul, anexat.

Primarul General al Municipiului Bucuresti este imputernicit sa semneze acest acord si sa asigure indeplinirea prevederilor acordului, cu avizul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL

Gheorghita Diaconu                            AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                            Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr. 38

 

 

 

Anexa la Hot. C.G.M.B. nr. 38/ 29.02.2002

 

Varianta finala retransmisa de PMB la solicitarea  MAE / noiembrie 2002

 

ACORD DE COOPERARE

INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPALITATEA METROPOLITANA ISTANBUL

 

Municipiul Bucuresti si Municipalitatea Metropolitana Istanbul, denumita in continuare “Parti” dornice sa dezvolte un program de cooperare in domeniul administratiei locale, economic, social, cultural si cel al afacerilor:

Convinsi fiind ca intarirea prieteniei si cooperarii dintre cele doua orase va contribui la avansarea relatiilor de prietenie dintre cetatenii lor.

Luand in considerare rolul important pe care cele doua orase il joaca in viata economica, politica si culturala.

Punandu-se accentul pe faptul ca astazi orasele constituie un factor vital in procesul de luare a deciziilor in sfera relatiilor internationale, dand astfel sansa de a lua in considerare toti actorii si factorii responsabili de deciziile privitoare la relatiile internationale, precum si la gasirea solutiilor de pace.

Afirmand dorinta de a mari rolul autoritatilor locale prin structura lor institutionala cu scopul de a realiza printr-o cooperare reciproca, pacea, stabilitatea si prosperitatea in regiunile lor.

Dorind sa ajunga la o cooperare fructuasa intre noile generatii dintre cele doua orase, pentru a se cunoaste unii pe altii printr-o comunicare mai stransa si printr-un schimb de contacte:

Au convenit urmatoarele:

Articolul 1

“Partile” vor contribui la dezvoltarea relatiilor de prietenie in beneficiul reciproc al cetatenilor celor doua orase.

Articolul 2

“Partile” vor promova schimbul de informatii si experienta in scopul dezvoltarii celor doua orase, in mod deosebit, in domeniul administratiei publice locale, precum si in domeniul planificarii urbane, al transportului public, al salubritatii, al protectiei sanatatii, bunastarii si a protectiei mediului.

Articolul 3

“Partile” vor acorda o atentie deosebita luarii de masuri care sa aiba ca scop pastrarea mostenirii culturale a celor doua orase.

Articolul 4

“Partile” vor sprijini cooperarea dintre fundatii, organizatii si alte organisme relevante care sa actioneze in spiritul prezentului acord si care va ajuta la promovarea unei colaborari viitoare.

Articolul 5

“Partile” vor incuraja, in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare din cele doua state, cooperarea dintre oamenii de afaceri din cele doua orase si vor asigura schimbul de informatii care constituie suportul acestei cooperari.

Articolul 6

“Partile” vor contribui la dezvoltarea unor programe comune de cooperare, la strangerea relatiilor de prietenie dintre orasele Marii Negre si orasele Europei de Sud-Est, cu scopul de a mentine pacea, stabilitatea si cooperarea in regiune, acordand o atentie deosebita promovarii turismului si dezvoltarii comunicatiilor.

Articolul 7

“Partile” vor sprijini si vor dezvolta colaborarea pe bazele unor programe specifice care se vor adopta de comun acord si vor fi elaborate in beneficiul reciproc al partilor.

Articolul 8

“Partile” se vor sprijini reciproc si vor facilita schimbul de experienta referitor la activitatea de pregatire a personalului administrativ local.

Articolul 9

Prezentul Acord de cooperare se incheie pe durate nedeterminate si intra in vigoare la data primiri ultimei notificari prin care cele doua “Parti” si-au comunicat aprobarea sa de catre autoritatile administratiei publice locale competente din Bucuresti si Instanbul. Acordul poate fi denuntat de oricare dintre “ Parti” prin notificare scrisa, transmisa celeilalte Parti.

Denuntarea isi va produce efectele la trei luni de la data primirii respectivei notificari.

Semnat la.............................data de.................................2002, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba turca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

            Municipiul Bucuresti                                          Municipalitatea Metropolitana Istanbul

            ...................................                                                 ................................................................

            Traian BASESCU                                                                     Ali Mufit GURTUNA

Primar General al Municipiului Bucuresti                       Primar al orasului Istanbul