Hotărârea nr. 36/2002

HOTARAREnr. 36 din 2002-01-29 HOTARARE 36 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA
HOT. 36 29/01/2002
HOTARARE 36 din 29/01/2002

HOTARARE     36 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Gradina Zoologica

 

      Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Gradina Zoologica;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

       In temeiul prevederilor art.38 (2) lit”e” si art.46 (5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

      

 

       Art.1-  Aproba reorganizarea ca serviciu public de interes municipal a “Administratiei Gradina Zoologica” care va functiona ca institutie publica avand personalitate juridica, sediu si patrimoniu propriu.

       Art.2 – Se aproba organigrama, cu un numar de 147 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Gradina Zoologica, conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.3 – Hotararile CLMB nr.72/1992, nr.66/1993 si nr.83/1993 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                    SECRETAR GENERAL

                Gheorghita Diaconu                                      AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                             Drd.Anton Pertisor Parlagi

 

 

Bucuresti 29.01.2002

Nr. 36


Anexa nr.1 la  Hotararea  C.G M.B. nr.36.din 29.01.2002

 

   ORGANIGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 2 la  Hotararea  C.G M.B. nr.36.din 29.01.2002

 

STAT DE FUNCTII

 

ADMINISRATIA GRADINA ZOOLOGICA

 

Nr. Crt.

Poz.

Functia de executie

Nivel studii

Grad sau treapta profesionala

Nr. posturi

Anexa la OUG nr .24/ 2000 si OUG nr. 33/2001 in baza careia se stabileste salariul de baza

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Functii de executie din activitatea zoo veterinara

 

 

1-3

Medic veterinar

S

I

3

IV/8

4

Biolog

S

II

1

IV/8

5

Biolog

S

III(DEB)

1

 

6