Hotărârea nr. 35/2002

HOTARAREnr. 35 din 2002-01-29 HOTARARE 35 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURILOR SI AGREMENT BUCURESTI
HOT. 35 29/01/2002
HOTARARE 35 din 29/01/2002

HOTARARE     35 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURILOR SI AGREMENT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Lacurilor si Agrement Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Lacurilor si Agrement Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul  prevederilor art.38(2) lit.”e” si art.46(5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Aproba reorganizarea serviciului public de interes municipal “Administratia Lacurilor si Agrement Bucuresti” care va functiona ca institutie publica avand personalitate juridica, sediu si patrimoniu propriu.

            Art.2- Se aproba organigrama, cu un numar de 244 posturi, statul de functii si a regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Lacurilor si Agrement Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3-Hotararea CGMB nr. 220/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                  Gheorghita Diaconu                                                      Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.35


ANEXA NR.1 LA HOTARAREA

C.G.M.B.  NR. 35 / 29.01.2002

ORGANIGRAMA

ADMINISTRATIA LACURILOR SI AGREMENT BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B.  NR. 35 / 29.01.2002

 

 

STAT DE FUNCTII

ADMINISTRATIA LACURILOR SI AGREMENT BUCURESTI

 

Nr. crt.

Poz.

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD TREAPTA PROF.

NUMAR POSTURI