Hotărârea nr. 33/2002

HOTARAREnr. 33 din 2002-01-29 HOTARIRE 33 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE EXTINDERE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE" AL PRIMARIEI SECTORULUI 2
HOT. 33 29/01/2002
HOTARIRE 33 din 29/01/2002

HOTARIRE     33 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE EXTINDERE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE" AL PRIMARIEI SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea “Programului de extindere  a retelelor de alimentare cu apa si canalizare” al Primariei Sectorului 2

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Coordonare Reglementare Infrastructura, precum si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.98/04.10.2001;

In baza prevederilor art.12 (3) lit.”a” si “b” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala si a atributiilor stabilite prin art.95 (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 (Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6);

In temeiul art.38  (2) lit.”c”, art.46  (1) si art.95  (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic – Se aproba Programul de dezvoltare economico-sociala pe anul 2001 al Primariei sectorului 2 pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare, pe strazile prevazute in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                    SECRETAR GENERAL

     Gheorghita Diaconu                         AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.33

 

           


EXTINDERE RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  pentru anul 2001

 

CANALIZARE                                                                                                                      APA

Nr. Crt.

Denumirea strazii

Lungime (m)

Durata de executie (luni)

                             

Nr. Crt.

Denumirea strazii

Lungime (m)

Durata de executie (luni)

0

1

2

0

1

2

1.       

Elena si Ion Polizu

280

9

 

1.       

Scaietilor

275

9

2.       

Scaietilor

390

90

 

2.       

Palanca

150

6

3.       

Cornisor

155

6

 

3.       

Stroe

Postelnicu

200

3

4.       

Emisferei

250

5

 

4.       

Semnalului

140

6

5.       

Ion Chirita

160

5

 

6.       

Agregatelor

325

6

7.       

Semnalului

142

6

8.       

Maiorului

155

3

9.       

Olimpiadei

280

10

 

10.   

Poeziei

350

10