Hotărârea nr. 304/2002

HOTARAREnr. 304 din 2002-12-23 HOTARIRE 304 din 23/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA DESTINATIEI SUMELOR PREVAZUTE DE ART.1 AL HOTARARII CGMB NR. 2 / 17.01.2002
HOT. 304 23/12/2002
HOTARIRE 304 din 23/12/2002

HOTARIRE    304 din 23/12/2002

PRIVIND MODIFICAREA DESTINATIEI SUMELOR PREVAZUTE DE ART.1 AL HOTARARII CGMB NR. 2 / 17.01.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea destinatiei sumelor prevazute de art. 1 al

Hotararii CGMB nr. 2/17.01.2002

 

 

 

Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr. 189/1998 si Legii bugetului de stat pe anul pe anul 2002 nr. 743/2001;

In temeiul art. 38 (2) lit. “d” si art. 46 (3) din legea nr. 215 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

 

Art. 1. Se modifica destinatia sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevazute de art. 1 din HCGMB nr. 2/17.01.2002, acestea putand fi utilizate pentru plata tuturor tipurilor de ajutoare prevazute de legea 416/2001.

 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari se comunica primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale Sectoarelor 1-6.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

     Elena Zamfir Ciurezu                                                            SECRETAR GENERAL AL

                                                                                               MUNICIPIULUI BUCURETI

                                                                                                         Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr. 304