Hotărârea nr. 303/2002

HOTARAREnr. 303 din 2002-12-23 HOTARIRE 303 din 23/12/2002 PRIVIND INSTITUIREA TAXELOR PENTRU VEHICULELE LENTE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 8 DIN O.G. NR. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA
HOT. 303 23/12/2002
HOTARIRE 303 din 23/12/2002

HOTARIRE    303 din 23/12/2002

PRIVIND INSTITUIREA TAXELOR PENTRU VEHICULELE LENTE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 8 DIN O.G. NR. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind instituirea taxelor pentru vehicolele lente prevazute in anexa nr. 8 din

O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 67 si ale art. 48 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, precum si ale 48.06 si 73.02 din H.G. nr. 1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit “d” si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art. 1. Prin prezenta se instituie urmatoarele taxe pentru vehiculele lente prevazute in anexa nr. 8 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, republocata:

 

Nr.crt.

Denumirea vehiculului lent

Lei/an

1.

Autocositoare

30.000

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

100.000

3.

Autogreder

150.000

4.

Autoscreper

150.000

5.

Autostivuitor

250.000

6.

Buldozer pe pneuri

250.000

7.

Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje

30.000

8.

Compactor autopropulsat

100.000

9.

Electrocar cu echipamente:sudura, grup electrogen, pompa, etc.

150.000

10.

Excavator cu racleti pentru sapat santuri

250.000

11.

Excavator cu rotor pentru sapat santuri

250.000

12.

Excavator pe pneuri

250.000

13.

Freza autopropulsata pentru canale

250.000

14.

Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat

250.000

15.

Freza rutiera

250.000

16.

Incarcator cu o cupa pe pneuri

200.000

17.

Instalatie autopropulsata de sortare-concasare

250.000

18.

Macara cu greifer

250.000

19.

Macara mobila pe pneuri

250.000

20.

Macara turn autopropulsata

260.000

21.

Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

250.000

22.

Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

250.000

23.

Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri

200.000

24.

Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

200.000

25.

Masina autorpopulsata pentru forat

260.000

26.

Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

260.000

27.

Plug de zapada autopropulsat

200.000

28.

Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemn

100.000

29.

Tractor pe pneuri

30.000

30.

Troliu autopropulsat

150.000

31.

Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

250.000

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

100.000

33.

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

100.000

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

200.000

35.

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

200.000

 

Art. 2. Sumele reprezentand taxele mentionate la art. 1 vor fi incasate prin casieriile proprii ale Directiilor de Impozite si Taxe Locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si vor fi repartizate astfel:

-         50% Primaria Municipiului Bucuresti

-         50% Primariile de sector

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

   Elena ZamfirCiurezu                                                           SECRETAR GENERAL AL

         MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                        Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr. 303