Hotărârea nr. 301/2002

HOTARAREnr. 301 din 2002-12-23 HOTARIRE 301 din 23/12/2002 PRIVIND INCADRAREA PE ZONE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDREA APLICARII PREVEDERILOR ART. 13.01 - 13.03 DIN H.G. NR. 1278/2002
HOT. 301 23/12/2002
HOTARIRE 301 din 23/12/2002

HOTARIRE    301 din 23/12/2002

PRIVIND INCADRAREA PE ZONE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDREA APLICARII PREVEDERILOR ART. 13.01 - 13.03 DIN H.G. NR. 1278/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind incadrarea pe zone a teritoriului Municipiului Bucuresti in vederea

aplicarii prevederilor art.13.01 - 13.03 din H.G. nr.1278/2002

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Centrului de Proiectare Urbana;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, precum si ale art.13.01 - 13.03 H.G. nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”d” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba “Incadrarea pe zone a teritoriului Municipiului Bucuresti in vederea aplicarii prevederilor art.13.01 - 13.03 din H.G. nr.1278/2002”, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor  1 - 6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostiinta publica, conform legii.

            Art.3- In termen de 4 luni de la aprobarea prezentei hotarari, Primarul General va prezenta eficienta aplicarii sistemului in Bucuresti, urmand sa faca propuneri in acest sens. In situatia in care dupa 4 luni Executivul nu prezinta C.G.M.B. aceasta analiza, hotararea se suspenda de drept.

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR GENERAL

                Elena Zamfor - Ciurezu                              AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                                                                                                     Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.301

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr.1322C/AS/19.12.2002

CENTRUL DE PROIECTARE URBANA

Nr.2898C/CPU/19.12.2002

 


ANEXA A

la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Nr.301/23.12.2002

 

INCADRAREA PE ZONE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN VEDEREA APLICARII PREVEDERILOR ART.13.01-13.03 A H.G.1278/2002

 

(1) SECTORUL 1

·        Intravilan:

·        1-A - ZONA “A” - reprezentata grafic in culoare ROSIE - delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        str.Avionului (inclusiv) pana la str.Aviator Alexandru Serbanescu

-        str.Aviator Alexandru Serbanescu (inclusiv) pana la str.Barbu Vacarescu

-        Sos.Pipera intre str. Barbu Vacarescu si Calea Floreasca

-        Calea Floreasca (inclusiv)

-        Str. Polona (inclusiv)

-        Str. Xenopol (inclusiv)

-        Str. pictor Verona pana la intersectia cu str.Dionisie Lupu (inclusiv)

-        Str.Dionisie Lupu pana la intersectia cu str. C.A.Rosetti (inclusiv)

-        Str. C.A.Rosetti pana la intersectia cu bd.Gh.Magheru (inclusiv)

-        b-dul N.Balcescu inclusiv Piata Universitatii

-        Str.Edgar Quinet (inclusiv)

-        Calea Victoriei pana la intersectia cu B-dul Regina Elisabeta

-        B-dul Regina Elisabeta (exclusiv)

-        B-dul Kogalniceanu (exclusiv)

-        Spaliul Independentei (exclusiv)

-        Str. Constantin Noica (exclusiv)

-        Calea Plevnei (exclusiv) pana la intersectia cu str.Orhideelor

-        Calea Giulesti (exclusiv)

-        str. Turda (inclusiv)

-        str. Costache Sibiceanu (inclusiv)

-        str. Trotusului (inclusiv)

-        str. Copilului (inclusiv)

-        str. P. I. Pavlov (inclusiv)

-        str. Aviator Vasile Fuica (inclusiv)

-        La sud de C.F. Constanta

-        Limita de 100 m din Autostrada Bucuresti - Ploiesti

-        La sud de C.F. Constanta

 

·        1-B - ZONA “B” - reprezentata grafic in culoare PORTOCALIE - delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        de la intersectia Sos.Gheorghe Ionescu Sisesti cu Bd.Bucurestii Noi pana la Bd. Ion Ionescu de la Brad

-        Bd. Ion Ionescu de la Brad pana la intersectia cu Str. Somesul Rece

-        Limita de sud a Aeroportului Baneasa

-        Limita administrativa a Municipiului Bucuresti

-        Limita Zonei A

-        Str.Artarului

-        Calea Ferata

-        Sos.Chitilei pana la intersectia cu Bd. Laminorului

-        Bd. Laminorului

-        Bd. Bucurestii Noi

 

·        1-C - ZONA “C” - reprezentata grafic in culoare GALBENA - delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        Calea Ferata

-        Calea Ferata  de Centura

-        Limita Zonei B

-        Limita administrativa a Municipiului Bucuresti

-        Limita de Nord a Lacului Straulesti

 

·        1-D - ZONA “D” - reprezentata grafic in culoare VERDE - delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        Limita Zonei C

-        Limita administrativa a Municipiului Bucuresti

 

·        Extravilan

Dat fiind dinamismul trecerii terenurilor din categoria extravilan in intravilan, cf.P.U.G. aprobat, nu este posibila demarcarea unei limite a teritoriului intravilan. De aceea, incadrarea terenurilor cuprinse in bazele de date ale administratiilor financiare la categoriile extravilan, corespunzator celor trei zone fiscale, “ I ”, “ II “ si “ III “ se va face in conformitate cu urmatoarele regului:

a)      - categoria extravilan “  I  “ - pentru suprafetele de teren situate de-a lungul penetratiilor autostrazilor si a drumurilor nationale ce leaga Capitala cu teritoriul national, pe o adancime, de regula, de 100 m stanga si 100 m dreapta, masurata pe directie perpendiculara din axul autostrazilor si a drumurilor nationale; nominalizare trasee: DN1 Bucuresti - Ploiesti; DN 1A - Bucuresti Targoviste;

b)      - categoria extravilan “  II  “ - pentru suprafetele de teren situate in afara zonelor mentionate la punctul “a” si la punctul “c”;

c)      - categoria extravilan “  III  “ - pentru suprafetele de teren situate in Zonele spatiilor verzi, corespunzatoare Unitatilor Teritoriale de Referinta “V4”, “V5”, “V6”, “V7” si “V8” prevazute in P.U.G. aprobat prin HCGMB nr.269/2002, pentru teritoriiile ocupate de cursuri de apa si oglinzi de apa, precum si pentru terenurile situate de-a lungul malurilor acestora, de regula pe o adancime de 100 m; nominalizare: Lacul Straulesti;

 

(2) SECTORUL 2

·        Intravilan:

·        2-A - ZONA “A” - reprezentata grafic in culoare ROSIE - delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        str. Barbu Vacarescu inclusiv pana la intersectia cu sos. Stefan cel Mare

-        str. Tunari inclusiv pana la intersectia cu bd. Dacia

-        bd. Dacia inclusiv pana la intersectia cu Calea Mosilor

-        str. Traian inclusiv pana la intersectia cu Calea Calarasi

-        Calea Calarasi pana la intersectia cu str.Romulus