Hotărârea nr. 300/2002

HOTARAREnr. 300 din 2002-12-19 HOTARIRE 300 din 19/12/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2002
HOT. 300 19/12/2002
HOTARIRE 300 din 19/12/2002

HOTARIRE    300 din 19/12/2002

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului

Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002

           

            Avand in vedere Raportul Primarului general al municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare, Legii administratiei publice locale nr.215/2001

            Tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr.1385/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului  pentru finantarea comemorarii a 13 ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit."d" si art.46(3) din Legea privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/2002 si rectificat prin Hotararea nr.286/12.12.2002, se rectifica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.360.000 mii lei, astfel:

            la venituri - " Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";

            la cheltuieli - capitolul "Alte actiuni", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli".

            Art.2 Primarul general al Municipiului Bucuresti va introduce modificarile aprobate prin prezenta Hotarare in nivelul si structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr.300