Hotărârea nr. 3/2002

HOTARAREnr. 3 din 2002-01-17 HOTARARE 3 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 3 17/01/2002
HOTARARE 3 din 17/01/2002

HOTARARE      3 din 17/01/2002

PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2002

 

 

            Analizand raportul primarului general al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 (art.25/3);

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.95(3) si art.46(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Suma de 980.000.000 mii lei, estimata a se realiza, in anul 2002, din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor se repartizeaza astfel:

·        Sectorul 1:           75.000.000 mii lei

·        Sectorul 2:         137.000.000 mii lei

·        Sectorul 3:         100.000.000 mii lei

·        Sectorul 4:         194.000.000 mii lei

·        Sectorul 5:         277.000.000 mii lei

·        Sectorul 6:         197.000.000 mii lei

            Art.2- Sumele efectiv realizate se vireaza lunar la bugetul sectoarelor, proportional cu repartizarea prevazuta la art.1, in termen de 5 zile lucratoare dupa incasarea acestora in contul distinct, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Repartizarea prevazuta la art.1 poate fi modificata prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea comuna a primarilor sectoarelor 1-6.

            Art.4- Prezenta Hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 si Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                 Gheorghita Diaconu                                          Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 17.01.2002

Nr.3