Hotărârea nr. 299/2002

HOTARAREnr. 299 din 2002-12-19 HOTARIRE 299 din 19/12/2002 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOTARIRE nr. 299 din 19/12/2002
HOTARIRE 299 din 19/12/2002

HOTARIRE    299 din 19/12/2002

PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

Privind utilizarea unor sume din fondul de rulment

al bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2003

 

 

            Avand in vedere Raportul Primarului general al municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare, Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit."d" si art.46(3) din Legea privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Pana la aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003, disponibil din fondul de rulment al bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti inregistrat la 31.12.2002 se utilizeaza pentru acoperirea golurilor de casa.

 

            Art.2 Prezenta Hotarare se comunica Directiei Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 299