Hotărârea nr. 297/2002

HOTARAREnr. 297 din 2002-12-19 HOTARIRE 297 din 19/12/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU ASOCIEREA CU ALTE INSTITUTII IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "ACCESUL LA EDUCATIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE RROMI"
HOT. 297 19/12/2002
HOTARIRE 297 din 19/12/2002

HOTARIRE    297 din 19/12/2002

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU ASOCIEREA CU ALTE INSTITUTII IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "ACCESUL LA EDUCATIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE RROMI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pivind imputernicirea Consiliului Local sector 5 pentru asocierea cu Inspectoratul

Scolar al Municipiului Bucuresti, Casa Corpului Didactic, Directia pentru Protectia

Copilului Sector 5, Fundatia “Caminul Filip”, Centrul de Reasurse si Informare pentru Profesiuni  Sociale, Fundatia Culturala Culturala "Euroart" si Federatia Internationala a Comunitatilor Educationale - Romania, Partida Rromilor Social- Democrata Filiala sector 5, in vederea realizarii proiectului "Accesul la Educatie al Grupurilor Dezavantajate cu Focalizare pe Rromi"

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul dispozitiilor art.46 alin.(5) coroborate cu art. 95 alin. (2) lit."q" si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1. - Se imputerniceste Consiliul Local sector 5 pentru asocierea cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Casa Corpului Didactic, Directia pentru Protectia Copilului Sector 5, Fundatia "Caminul Filip", Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Fundatia Culturala "Euroart" si Federatia Internatioala a Comunitatilor Educationale - Romania, Partida Rromilor  Social -Democrata  Filiala Sector 5, in vederea realizarii proiectului "Accesul  la Educatie al Grupurilor Dezavantajate cu Focalizare pe Rromi"

            Art.2 Primarul sectorului 5 si Consiliul local al Sectorului 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 297