Hotărârea nr. 296/2002

HOTARAREnr. 296 din 2002-12-19 HOTARIRE 296 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DIN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOT. 296 19/12/2002
HOTARIRE 296 din 19/12/2002

HOTARIRE    296 din 19/12/2002

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DIN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi si statului de functii

ale Muzeului Municipiului Bucuresti, institutie publica de cultura din

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei resurse umane si protectia muncii si Directiei pentru cultura prin care se propune aprobarea  organigramei, numarului de posturi si statului de functii ale Muzeului Municipiului Bucuresti, institutie publica de cultura cu personalitate juridica din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. “e” si art. 46  alin. (5) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

 

Articol unicSe aproba organigrama, numarul de posturi si statul de functii ale Muzeului Municipiului Bucuresti, conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 296


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANEXA LA HOTARAREA NR. 296 / 19.12.2002

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                      ORGANIGRAMA

DIRECTOR

 

 
 

 


COLECTIA PUBLICA LIGIA SI POMPILIU MACOVEI*

 

SERV.TEHNIC

ADMINISTRATIV

 

CONTABIL SEF

 

MUZEUL MARIA SI GEORGE SEVEREANU *

 

MUZEUL C.I. SI C.C. NOTTARA                              *

 

DIRECTOR

ADJUNCT

 

PALATUL VOIEVODAL CURTEA VECHE            *

 

MUZEUL VICTOR BABES SI                                         *

 COLECTIA GH.  MARINESCU                                                                   *

 

MUZEUL Dr. NICOLAE MINOVICI                               *

 

OBSERVATORUL ASTRONOMIC VASILE URSEANU*

 

MUZEUL GHEORGHE TATARESCU           *

 

MUZEUL CORNEL MEDREA                       *