Hotărârea nr. 294/2002

HOTARAREnr. 294 din 2002-12-19 HOTARIRE 294 din 19/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR ARTERE DE CIRCULATIE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 294 19/12/2002
HOTARIRE 294 din 19/12/2002

HOTARIRE    294 din 19/12/2002

PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR ARTERE DE CIRCULATIE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea de denumiri unor artere de circulatie pe raza administrativ teritoriala a municipiului Bucuresti

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru;

          Tinand seama de procesul verbal al comisiei pentru studierea atribuirii si schimbarii de denumiri de strazi, piete si de obiective de interes local in municipiul Bucuresti din data de 09.10.2002;

          In conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr. 100/1990, privind atribuirea si schimbarea de denumiri;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. lit.”u”, “art. 46 si art. 99 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

 

   

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                HOTARASTE :

 

          Art. 1:  Se atribuie urmatoarele denumiri:

-         INTRAREA PIATRA CETEI (denumire geografica) – artera din sectorul 1 ce incepe din Bd. Bucurestii Noi si se infunda – anexa nr. 1;

-         INTRAREA FALCIEI- artera in sectorul 2 ce incepe din str. Cristescu Marian si se infunda – anexa nr. 2;

-         STRADA PREDESCU VASILE (sergent) – artera din sectorul 2 ce incepe din str. Moroeni si se prelungeste la stanga de-a lungul caii ferate – anexa nr. 3;

-         STRADA LANTERNEI – artera din sectorul 2 ce incepe din sos. Colentina si se prelungeste la dreapta – anexa nr. 4;

-         INTRAREA METALULUI – artera in sectorul 3 ce incepe din Cal. Vitan si se infunda – anexa nr. 5;

-         INTRAREA GARII PROGRESUL – artera in sectorul 4 ce incepe din Drumul Bercenarului si se infunda – anexa nr. 6;

-         INTRAREA MARGINENI (localitate in judetul Brasov) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Carutei si se infunda – anexa nr. 7;

-         INTRAREA GALBINELELOR (flori medicinale) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Carutei si se infunda – anexa nr. 7;

-         INTRAREA CIOLPANI (localitate in jud. Ilfov) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Tiparnitei si se infunda – anexa nr. 7;

-         PRELUNGIREA RUPEA (localitate in jud. Brasov) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Garoafei si se termina in str. Pucheni – anexa nr. 8;

-         INTRAREA COMANESTI (localitate in jud. Buzau) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Constantin Marinescu si se infunda – anexa nr. 9;

-         INTRAREA CAIUS MARCIUS CORIOLAN (general roman) – artera in sectorul 5 ce incepe din str. Caius Marcius Coriolan si se infunda – anexa nr. 10;

-         STRADA RAZOARE (localitate in judetul Cluj) – artera din sectoarele 5 si 6 ce incepe din sos. Pandurilor si se termina in gardul unitatii militare – anexa nr. 11;

-         STRADA MACUL ROSU (floare) – artera din sectorul 1 ce incepe din str. Dumitru Sergiu si se termina in str. Muntii Tatra – anexa nr. 22;

-         INTRAREA STOLNICULUI – artera ce incepe din str. Stolnicului, intre nr. 4 si  nr. 6, sectorul 1 – anexa nr. 23;

-         INTRAREA STEGARULUI – artera de circulatie ce incepe din Drumul Stegarului si se termina in drumul Regimentului, sectorul 1 – anexa nr. 24;

-         STRADA MIHAESTI – artera de circulatie ce incepe din drumul Stegarului si se termina in str. Pescarilor, sectorul 2 – anexa nr. 25;

-         STRADA CAZAN NICOLAE MIHAI – artera de circulatie ce incepe din sos. Colentina, sectorul 2 – anexa nr. 26;

-         STRADA IONITA VORNICUL – artera de circulatie ce incepe din Cal. Floreasca si se termina in str. Serghei V. Rahmaninov, sectorul 2 – anexa nr. 27;

-         STRADA LICA GHEORGHE – artera de circulatie ce incepe din Bd. Ctin Brincoveanu si se termina in str. Dumitru Minca, sectorul 4 – anexa nr. 28;

-         STRADA BALTARETULUI – artera de circulatie ce incepe din Calea 13 Septembrie si se termina in str. Dorneasca, sectorul 5 -  anexa nr. 29;

-         STRADA CORBILOR – artera de circulatie ce incepe din str. Apusului, sectorul 6 – ANEXA NR. 30;

-         STRADA RADAUTEANU ISAIA – incepe din Dealul Tugulea, sectorul 6 – anexa nr. 31;

-         DRUMUL MINASTIREA SIHASTRIA – incepe din Bd. Uverturii, sectorul 6, anexa nr. 32;

-         DRUMUL OPALULUI (piatra semipretioasa) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Agatului si se termina in drumul Piscu Corbului – anexa nr. 14;

-         DRUMUL PISCUL SADULUI (denumire geografica) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Piscu Mare si se termina in drumul Piscul Stejarului – anexa nr. 14;

-         DRUMUL PISCUL RUSULUI ( localitate in judetul Bacau) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Piscul Mare si se termina in drumul Piscul Stejarului – anexa nr. 14;

-         DRUMUL VARFUL BERIVOIUL MARE (denumire geografica) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din Piscul Corbului si se termina in drumul Piscul Stejarului – anexa nr. 14;

-         DRUMUL VARFUL PLESITA (denumire geografica) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Piscul Mosului si se termina in drumul Piscul Nou – anexa nr. 14;

-         DRUMUL PISCUL STEJARULUI (denumire geografica) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din sos. Odai si se termina in drumul Virful Berivoiul Mare – anexa nr. 14;

-         DRUMUL PAROSENI (exploatare miniera in jud. Gorj) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din str. Lonea si se termina in drumul Movileni – anexa nr. 15;

-         DRUMUL CRISTESTI (localitate in jud. Olt) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din str. Lonea si se termina in drumul Movileni – anexa nr. 15;

-         DRUMUL COSTESTI (localitate in jud. Prahova) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din str. Lonea si se termina in drumul Sarmas – anexa nr. 15;

-         DRUMUL HOMOROD (localitate in jud. Hunedoara) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din str. Lonea si se termina in drumul Sarmas – nexa nr. 15;

-         DRUMUL OHABA (localitate in jud. Brasov) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din str. Lonea si se termina in drumul Sarmas – anexa nr. 15;

-         DRUMUL NADLAC (localitate de granita in jud. Timis) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Aries si se termina in str. Lonea – anexa nr. 15;

-         DRUMUL MOVILENI (localitate in jud. Olt) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din drumul Sarmas si se termina in cimp – anexa nr. 15;

-         DRUMUL CONSTANTIN MALAMUCEANU (general in armata romana) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din sos. Jandarmeriei si se termina in sos. Jandarmeriei – anexa nr. 16;

-         DRUMUL GHEORGHE NEGRESCU (general aviator) – pentru drumul din sectorul 1 ce incepe din sos. Jandarmeriei si se termina in drumul Constantin Malamuceanu – anexa nr. 16;

-         INTRAREA CACTUSILOR (planta) – pentru artera de circulatie din sectorul 1 ce incepe din sos. Straulesti si se infunda – anexa nr. 17;

-         DRUMUL CARASULUI (peste) – pentru drumul din sectorul 2 ce incepe din sos. Dobroesti si se termina in drumul Scalarului – anexa nr. 18;

-         DRUMUL SCALARULUI (peste) – pentru drumul din sectorul 2 ce incepe din drumul Carasului si se infunda – anexa nr. 18;

-         ALEEA NINSORII (fenomen meteorogoloc) – pentru artera de circulatie din sectorul 3 ce incepe din str. Burnitei si se infunda – anexa nr. 19;

-         ALEEA TAIFUNULUI (fenomen meteorologic) – pentru artera de circulatie din sectorul 3 ce incepe din aleea Tornadei si se infunda – anexa nr. 19;

-         ALEEA TORNADEI (fenomen meteorologic)- pentru artera de circulatie din sectorul 3 ce incepe din aleea Ninsorii si se infunda – anexa nr. 19;

-         STRADA AMILCAR C. SANDULESCU (fiul eroului necunoscut) – pentru artera de circulatie din sectorul 6 ce incepe din str. Dimbovitei si se infunda – anexa nr. 20;

-         DRUMUL VALEA CALMATUIULUI (localitate in jud. Braila) – pentru drumul din sectorul 6 ce incepe din Prelungirea Ghencea si se termina in drumul valea Alunisului – anexa nr. 21;

-         DRUMUL VALEA ALUNISULUI (localitate in jud. Dolj) – pentru drumul din sectorul 6 ce incepe din drumul Valea Calmatuiului si se infunda – anexa nr. 21;

-         DRUMUL VALEA IZVOARELOR (localitate in jud. Cluj) – pentru drumul din sectorul 6 ce incepe din drumul Valea Calmatuiului si se infunda – anexa nr. 21.

 

          Art. 2: Se atribuie drnumirea de INTRAREA JEAN GEORGESCU sectorul 1, Bucuresti, arterei de circulatie ce incepe din str. Demetru I. Dobrescu si se termina in str. Cristian Popisteanu, sectorul 1, Bucuresti – anexa nr. 34.

 

          Art. 3: Se atribuie denumirea de PIATETA ALLAMA IGBAL (marele poet pachistanez), pentru piateta rezultata la intersectia dintre str. Barbu Delavrancea si str. Ion Mincu, sectorul 1, Bucuresti – anexa nr. 33.

 

          Art. 4: Se atribuie denumirea de ALEEA PAN HALIPA (om politic roman originar din Basarabia), sectorul 2, Bucuresti, arterei de circulatie ce incepe din Bd. Basarabia si se termina in str. Ion Coravu, sectorul 2, Bucuresti – anexa nr. 13.

 

          Art. 5: Se atribuie denumirea de ALEEA ALEXANDRU BRATESCU VOINESTI (scriitor), sectorul 3, Bucuresti, arterei de circulatie din spatele magazinului Unirea, ce incepe din Bd. Corneliu Coposu, sectorul 3, Bucuresti – anexa nr. 12.

 

          Art. 6: Directia Administratrie, Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru si Consiliile Locale ale sectoarelor 1,2,3,4,5 si 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

                                                         

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 294