Hotărârea nr. 293/2002

HOTARAREnr. 293 din 2002-12-19 HOTARIRE 293 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI MIRCEA DIACONU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA"
HOT. 293 19/12/2002
HOTARIRE 293 din 19/12/2002

HOTARIRE    293 din 19/12/2002

PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI MIRCEA DIACONU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind definitivarea domnului Mircea Diaconu in functia de director al

Teatrului "C.I. Nottara"

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directiei pentru Cultura prin care se propune definitivarea domnului Mircea Diaconu in functia de director al Teatrului "C.I. Nottara";

          In aplicarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.174/18.07.2002 privind numirea directorului Teatrului "C.I.Nottara" si a Dispozitiei Primarului General nr.958/27.08.2002 privind incadrarea in functia de director la aceasta institutie a domnului Mircea Diaconu;

          Tinand seama de avizele comisiior de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza prevederilor art.38 alin.(1) din Codul Muncii;

          In temeiul prevederilor art.63 alin. (2) lit."i" teza IV, al art.46 alin.(1) si alin.(5) si al art. 68 alin.(1) lit."u" teza II din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Domnul Mircea Diaconu se definitiveaza in functia de director al Teatrului “C.I. Nottara” cu data inceperii perioadei de proba, respectiv 27.08.2002.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 293