Hotărârea nr. 292/2002

HOTARAREnr. 292 din 2002-12-19 HOTARIRE 292 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
HOT. 292 19/12/2002
HOTARIRE 292 din 19/12/2002

HOTARIRE    292 din 19/12/2002

PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind definitivarea domnului George Mihaita in functia de director al

Teatrului de Comedie

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directiei pentru Cultura prin care se propune definitivarea domnului George Mihaita in functia de director al Teatrului de Comedie;

          In aplicarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.173/18.07.2002 privind numirea directorului Teatrului de Comedie si a Dispozitiei Primarului General nr.959/27.08.2002 privind incadrarea in finctia de director la aceasta institutie a domnului  George Mihaita;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza prevederilor art.63 alin. (1) din Codul Muncii;

In temeiul prevederilor art.38 alin. (2) lit."i" teza IV, al art. 46 alin. (1) si alin. (5) si al art.68 alin.(1) lit."u" teza II din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Domnul George Mihaita se definitiveaza in functia de director al Teatrului de Comedie cu data inceperii perioadei de proba, respectiv 27.08.2002.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir – Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr.292