Hotărârea nr. 291/2002

HOTARAREnr. 291 din 2002-12-19 HOTARIRE 291 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI ALEXANDRU DARIE IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"
HOT. 291 19/12/2002
HOTARIRE 291 din 19/12/2002

HOTARIRE    291 din 19/12/2002

PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI ALEXANDRU DARIE IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind definitivarea domnului Alexandru Darie in functia de director al Teatrului Municipal "L.S. Bulandra"

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directiei pentru Cultura prin care se propune definitivarea domnului Alexandru Darie in functia de director al Teatrului Municipal "L.S. Bulandra";

          In aplicarea prevederilor Hotararii C.G.M.B nr.175/18.07.2002 privind numirea directorului Teatrului Municipal "L.S. Bulandra"; si a Dispozitiei Primarului General nr.960/27.08.2002 privind incadrarea in functia de director la aceasta institutie a domnului  Alexandru Darie;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului  General al Municipiului Bucuresti;

          In baza prevederilor art.63 alin..(1) din Codul Muncii;

          In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit."i" teza IV, al art. 46 alin. (1) si alin. (5) si al art.68 alin.. (1) lit."u" teza II din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Domnul Alexandru Darie se definitiveaza in functia de director al Teatrului Municipal "L.S.Bulandra" cu data inceperii perioadei de proba, respectiv 27.08.2002.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr.291