Hotărârea nr. 290/2002

HOTARAREnr. 290 din 2002-12-19 HOTARIRE 290 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR DE APROBARE A ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CAMINULUI PENTRU PENSIONARI NR. 1 - BUCURESTI, PRECUM SI DE NUMIRE SI ELIBERARE DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ACESTEI INSTITUTII PUBLICE LOCALE
HOT. 290 19/12/2002
HOTARIRE 290 din 19/12/2002

HOTARIRE    290 din 19/12/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR DE APROBARE A ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CAMINULUI PENTRU PENSIONARI NR. 1 - BUCURESTI, PRECUM SI DE NUMIRE SI ELIBERARE DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ACESTEI INSTITUTII PUBLICE LOCALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a

atributiilor de aprobare a organigramei, statului de functii si regulamentului

de organizare si functionare ale Caminului pentru pensionari nr.1 -

Bucuresti, precum si de numire si eliberare din functie a directorului acestei

institutii publice locale

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali precum si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.1 si art.95, alin.3 lit."e" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Caminului pentru pensionari nr.1 - Bucuresti.

            Art.2. - Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Caminului pentru pensionari nr.1 - Bucuresti.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti,19.12.2002

Nr. 290