Hotărârea nr. 289/2002

HOTARAREnr. 289 din 2002-12-19 HOTARIRE 289 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ORASUL BAGHERIA - ITALIA
HOT. 289 19/12/2002
HOTARIRE 289 din 19/12/2002

HOTARIRE    289 din 19/12/2002

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ORASUL BAGHERIA - ITALIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 1 cu orasul

Bagheria - Italia

 

 

          Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali;

          Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sector 1;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

          In temeiul art.46, art.95 alin.(2), lit. "p" si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Consiliul Local al Orasului Bagheria - Italia, in vederea promovarii unor interese comune.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

BUCURESTI, 19.12.2002

Nr.289