Hotărârea nr. 288/2002

HOTARAREnr. 288 din 2002-12-12 HOTARIRE 288 din 12/12/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA MODULUI DE ACTIUNE A REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN AGA SI CA LA INSTITUTIILE SUBORDONATE, REGIILE AUTONOME SI SOCIETATILE COMERCIALE INFIINTATE DE CGMB SUSPENDATA LA TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A PRIN INCHEIEREA PRONUNTATA LA DATA DE 06.02.2003 IN DOS. NR. 1690/2003
HOT. 288 12/12/2002
HOTARIRE 288 din 12/12/2002

HOTARIRE    288 din 12/12/2002

PRIVIND REGLEMENTAREA MODULUI DE ACTIUNE A REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN AGA SI CA LA INSTITUTIILE SUBORDONATE, REGIILE AUTONOME SI SOCIETATILE COMERCIALE INFIINTATE DE CGMB

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind reglementarea modului de actiune a reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in AGA si CA la institutiile subordonate, regiile autonome

si societatile comerciale infiintate de CGMB

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.38, alin.2, lit.”j”, teza II din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.38, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Reprezentantii numiti de CGMB in AGA si CA la institutiile subordonate, regiile autonome si societatile comerciale infiintate de CGMB, reprezinta interesele CGMB in institutiile sus mentionate si vor actiona in cadrul sedintelor numai in baza mandatului emis de CGMB prin comisiile sale de specialitate.

            Art.2- CGMB imputerniceste comisiile de specialitate sa emita mandatele de reprezentare ale reprezentantilor numiti de CGMB la sedintele AGA si CA pentru institutiile din sfera de activitate a comisiei respective. Mandatele vor fi semnate de presedintele si secretarul comisiei.

            Art.3- Scretarul General al Municipiului Bucuresti, directorii institutiilor subordonate, regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de CGMB care au membri AGA si CA numiti de CGMB precum si comisiile de specialitate ale CGMB vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.288