Hotărârea nr. 287/2002

HOTARAREnr. 287 din 2002-12-12 HOTARIRE 287 din 12/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 2/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002
HOT. 287 12/12/2002
HOTARIRE 287 din 12/12/2002

HOTARIRE    287 din 12/12/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 2/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.2/2002 privind repartizarea pe bugete componente

a transferurilor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate

municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2002

 

            Vazand Raportul primarului General al municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 si Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Suma de 23.110.000.000 lei ce se disponibilizeaza de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti din alocatiile pentru plata ajutorului social aprobate prin Hotararea nr.2/17.01.2002 (anexa 1) se repartizeaza cu aceeasi destinatie la bugetele sectoarelor 4 si 6, astfel:

            - Sectorul 4      -   8.610.000 mii lei;

            - Sectorul 6      - 14.500.000 mii lei.

            Anexa 1 la Hotararea nr.2/2002 se modifica corespunzator.

            Art.2- Prezenta Hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 4 si 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale Sectoarelor 4 si 6.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

               

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.287