Hotărârea nr. 286/2002

HOTARAREnr. 286 din 2002-12-12 HOTARIRE 286 din 12/12/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 286 12/12/2002
HOTARIRE 286 din 12/12/2002

HOTARIRE    286 din 12/12/2002

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2002

 

 

                Avand in vedere Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998, cu modificarile ulterioare, Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 51/2002 privind adoptarea bugetului pe anul 2002;

                Tinand seama de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat;

                In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.“dsi art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de (-) 231.576.427 mii lei in structura anexata.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

La cheltuieli este cuprinsa si suma de 390.000.000 mii lei din disponibilul fondului de rulment la 31.12.2001, repartizata pentru finantarea unor investitii, conform Hotararii nr. 235/24.10.2002.

Art. 2- Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin compartimentul de specialitate, va introduce modificarile aprobate prin prezenta Hotarare in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

 

 PESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR GENERAL

Elena  Zamfir - Ciurezu                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                            Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr. 286