Hotărârea nr. 283/2002

HOTARAREnr. 283 din 2002-12-12 HOTARIRE 283 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA", INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA, DIN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOT. 283 12/12/2002
HOTARIRE 283 din 12/12/2002

HOTARIRE    283 din 12/12/2002

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA", INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA, DIN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii al Teatrului “C.I.Nottara”, institutie publica de cultura, din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            In conformitate cu prevederile art.24 din Hotararea Guvernului nr.281/1993, privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, ale Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, ale Ordonantei de Urgenta nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si ale Ordonantei de Urgenta nr.33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.”e” si art.46 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba statul de functii pe anul 2002 al Teatrului “C.I.Nottara”, institutie publica de cultura din subordinea C.G.M.B., in cadrul numarului total de 143 posturi aprobat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.283

 


STAT DE FUNCTII AL TEATRULUI C.I. NOTTARA PE ANUL 2002

cu respectarea numarului total de 143 posturi aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.255/1999 si cu incadrarea in prevederile Legii nr.154/1998, O.U.G. nr.24/2000 si O.U.G. nr.33/2001

 

A.     FUNCTII DE EXECUTIE

 

NR.

CRT.

 

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

GRAD SAU TRAPTA

PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

ANEXA LA ORDONANTA 24/2001 SI 33/2001 IN BAZA CAREIA SE STABILESTE SALARIUL DE BAZA

0.1 - 22

Actor

S

I

22

Anexa IV/3

23 - 32

Actor

S

II

10

Anexa IV/3

33

Actor

S

III

1

Anexa IV/3

34-35

Actor

S

IV

2

Anexa IV/3

36-38

Actor

S

V

3

Anexa IV/3

39-43

Consultant artistic

S

I

5

Anexa IV/3

44

Impresar artistic

S

I

1

Anexa IV/3

45-46

Secretar literar

S

I

2

Anexa IV/3

47

Secretar literar

S

II

1

Anexa IV/3

48

Sufleor teatru

 

I

1

Anexa IV/3

49

Sufleor teatru

 

II

1

Anexa IV/3

50-51

Sufleor teatru

 

III

2

Anexa IV/3

52

Regizor scena

 

I

1

Anexa IV/3

53

Regizor scena

M

I

1

Anexa IV/3

54-55

Regizor scena

M

II

2

Anexa IV/3

56

Supraveghetor sala

M.G

 

1

Anexa IV/3

57-61

Plasator

M.G

 

5

Anexa IV/3

62-72

Muncitor calificat

 

I

11

Anexa IV/3

73-77

Muncitor calificat

 

II

5

Anexa IV/3

78-86

Muncitor calificat

 

II

9

Anexa IV/3

87-91

Muncitor calificat

 

IV

5