Hotărârea nr. 281/2002

HOTARAREnr. 281 din 2002-12-12 HOTARIRE 281 din 12/12/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A SEMNA IN NUMELE SI PENTRU C.G.M.B. ACTUL ADITIONAL NR.3 LA ACORDURILE DE IMPRUMUT SUBSIDIAR CU PRIVIRE LA CREDITUL APROBAT DE CATRE BEI SI BDCE
HOT. 281 12/12/2002
HOTARIRE 281 din 12/12/2002

HOTARIRE    281 din 12/12/2002

PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A SEMNA IN NUMELE SI PENTRU C.G.M.B. ACTUL ADITIONAL NR.3 LA ACORDURILE DE IMPRUMUT SUBSIDIAR CU PRIVIRE LA CREDITUL APROBAT DE CATRE BEI SI BDCE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Primarului General al Municipiului Bucuresti de a semna in numele si pentru Consiliului General al Municipiului Bucuresti Actul Aditonal nr.3 la Acordurile de Imprumut Subsidiar cu privire la creditul aprobat de catre BEI si BDCE incheiate intre Ministerul Finantelor, RADET si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza Acordurilor Cadru de Imprumut dintre Romania pe de o parte si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin Ordonanta nr.100/27.08.1998, respectiv Banca Europeana de Investitii, ratificat prin Ordonanta nr.22/30.01.1998 pe de alta parte, privind finantarea partiala a proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice si al Regiei Autonome RADET Bucuresti;

            In temeiul art.5 pct.6 din Legea nr.189/1998, privind finantele publice locale;

            In conformitate cu art.68, lit.”fsi “s” si art.38 alin.2, lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti ca in numele si pentru Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa semneze Actul Aditional nr.3 la Acordurile de Imprumut Sibsidiar cu privire la creditul aprobat de catre BEI si BDCE incheiate intre Ministerul Finatelor, RADET si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza Acordurilor Cadru de Imprumut dintre Romania pe de o parte si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, respectiv Banca Europeana de Investitii pe de alta parte, privind finantarea partiala a proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Elena Zamfir - Ciurezu                              Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.281

 

 

ACTUL ADITONAL NR. 3

LA ACORDUL DE IMPRUMUT SIBSIDIAR INCHEIAT INTRE MINISTERUL FINANTELOR, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI - RADET SI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

Acordul de Imprumut Subsidiar (AIS) incheiat la 15.02.1999 intre Ministerul Finantelor (MF), RADET si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza Acordului cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti, cu amendamentele ulterioare, se amendeaza dupa cum urmeaza (termenii din prezentul Act Aditional au aceeasi semnificatie ca si cel din AIS):

 

La Articolul 1 “Prevederi generale”, sectiunea 1.8 (c), se inlocuieste Anexa 1 - Estimarea esalonarii Preoiectului pe perioada implementarii si pe surse de finantare cu Anexa 1 la prezentul Act Aditional.

 

Prezentul Act Aditional nr.3 este incheiat azi,          , data la care intra in vigoare, in trei exemplare, fiecare avand valoare de original si aceeasi putere legala.

 

 

          Pentru si in numele                                            Pentru si in numele

 

     MINISTERUL FINANTELOR               REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE

                 PUBLICE                                    A ENERGIEI TERMICE R A D E T  R.A.

 

 

              ENACHE JIRU                          GHEORGHE DABELA          VASILE OLTEAN

       SECRETAR DE STAT              DIRECTOR GENERAL   DIRECTOR ECONOMIC

 

Pentru si in numele

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

TRAIAN BASESCU

PRIMAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUL ADITONAL NR. 3

LA ACORDUL DE IMPRUMUT SIBSIDIAR INCHEIAT INTRE MINISTERUL FINANTELOR, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI - RADET SI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

Acordul de Imprumut Subsidiar (AIS) incheiat la 16.10.1998 intre Ministerul Finantelor (MF), RADET si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza Acordului cadru de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si RADET pentru finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti, cu amendamentele ulterioare, se amendeaza dupa cum urmeaza (termenii din prezentul Act Aditional au aceeasi semnificatie ca si cel din AIS):

 

La Articolul 1 “Prevederi generale”, sectiunea 1.8 (c), se inlocuieste Anexa 1 - Estimarea esalonarii Preoiectului pe perioada implementarii si pe surse de finantare cu Anexa 1 la prezentul Act Aditional.

 

Prezentul Act Aditional nr.3 este incheiat azi,          , data la care intra in vigoare, in trei exemplare, fiecare avand valoare de original si aceeasi putere legala.

 

 

          Pentru si in numele                                            Pentru si in numele

 

     MINISTERUL FINANTELOR               REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE

                 PUBLICE                                    A ENERGIEI TERMICE R A D E T  R.A.

 

 

              ENACHE JIRU                          GHEORGHE DABELA          VASILE OLTEAN

       SECRETAR DE STAT             DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC

 

Pentru si in numele

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

TRAIAN BASESCU

PRIMAR GENERAL