Hotărârea nr. 280/2002

HOTARAREnr. 280 din 2002-12-05 HOTARIRE 280 din 05/12/2002 PRIVIND MANDATAREA UNUI CONSILIER MUNICIPAL CARE SA INMANEZE TITLURILE DE "CETATEAN DE ONOARE", CONFERITE PRIN HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, UNOR PERSONALITATI MARCANTE ALE VIETII CULTURAL-ARTISTICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 280 05/12/2002
HOTARIRE 280 din 05/12/2002

HOTARIRE    280 din 05/12/2002

PRIVIND MANDATAREA UNUI CONSILIER MUNICIPAL CARE SA INMANEZE TITLURILE DE "CETATEAN DE ONOARE", CONFERITE PRIN HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, UNOR PERSONALITATI MARCANTE ALE VIETII CULTURAL-ARTISTICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind mandatarea unui consilier municipal care sa inmaneze titlurile de

Cetatean de Onoare”, conferite prin Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, unor personalitati marcante ale vietii cultural- artistice a Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art. 38 (2) lit. ”v” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic  Pentru inmanarea titlurilor de Cetatean de Onoare conferite prin Hotararile C.G.M.B. nr. 45, 277, 299, 338 si 339/2001, se mandateaza domnul consilier municipal Galetuse Stelian, Presedintele Comisiei de Cultura, Invatamant, Sport, Mass-Media si Culte din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA             SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                    Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 280