Hotărârea nr. 278/2002

HOTARAREnr. 278 din 2002-12-05 HOTARIRE 278 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM ISO 14001, A MODELELOR DE ECO-ETICHETARE SI DE PIATA ECOLOGICA, CA INSTRUMENTE BAZATE PE INDICATORI AI DEZVOLTARII DURABILE IN ADMINISTRATIILE PUBLICE SI PIETE AGRO-ALIMENTARE" LIFE02ENV/RO/000462
HOT. 278 05/12/2002
HOTARIRE 278 din 05/12/2002

HOTARIRE    278 din 05/12/2002

PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM ISO 14001, A MODELELOR DE ECO-ETICHETARE SI DE PIATA ECOLOGICA, CA INSTRUMENTE BAZATE PE INDICATORI AI DEZVOLTARII DURABILE IN ADMINISTRATIILE PUBLICE SI PIETE AGRO-ALIMENTARE" LIFE02ENV/RO/000462

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea finantarii Proiectului “Implementarea unui sistem de management de mediu conform ISO 14001, a modelelor de eco-etichetare si de piata ecologica, ca instrumente bazate pe indicatori ai dezvoltarii durabile in administratiile publice si piete agro-alimentare”

LIFE02ENV/RO/00462

 

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Protectia Mediului si Educatiei Ecocivica;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile art. 61, lit.”a” si “b” si art. 77 lit.”a”, “b” si “d” din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, completata si modificata prin O.U.G. nr. 91/2002;

                In temeiul prevederilor art. 38 lit. “f”, “r”, “t” si “x” si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE:

 

Art.1Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti pentru semnarea agreementului cu Comisia Europeana privind finantarea proiectului

LIFE02ENV/RO/00462, conform Anexei 1.

                Art. 2 -  Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti pentru semnarea contractelor de parteneriat in cadrul proiectului LIFE02ENV/RO/00462,  intre Municipiul Bucuresti si COGITA – Danemarca (partener extern) conform Anexei 2, precum si intre Municipiului Bucuresti si AUDITECO (partener local) conform Anexei 3.

            Art. 3 – Se va solicita aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru implementarea produselor proiectului, respectiv Sistemul de management, Modelul de Piata Ecologica si Sistemul de Etichetare, precum si pentru locatia pilot in care acestea vor fi aplicate.

                Art. 4 – Directia Generala de Protectia Mediului si Educatiei Ecocivica si Directia Financiar Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                Art. 5 – Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 278

 

 

 

 

                                                                                                                                                ANEXA NR. 1

                                                                                    Contine: 26 Pag. in Lb. Romana

                                                                                                    26 Pag. in Lb. Engleza

 

AGREEMENT – LIFE – MEDIU

acorda suport financiar prin Art. 4 a regulamentului (EC) nr. 1655/2000 al

Parlamentului European si a Consiliului (Life- Mediu) si Art. 6 (Participarea tarilor candidate) a Proiectului:

“Implementarea ISO 14001 – a eco- etichetarii si a modelelor ecologice ca instrumente bazate pe indicatori in administratia publica si in magazinele alimentare”

Romania

LIFE02ENV/RO/000462

 

Ca urmare a Tratatului de infiintare a Comunitatii Europene,

Ca urmare a Regulamentului Parlamentului European si Constitutiei (EEC) nr. 1655/2000 din 17 iulie 2000 ce stabileste instrumentul financiar pentru mediu (LIFE) si in particular

Art. 4 si 6

Astfel:

(1)     Decizia Comisiei C(2002)/2907 finala din 02/08/2002 ofera suport financiar, care este prevazut de Regulamentul nr. 1655/2000, pentru 109 proiecte in domeniul politicii comunitare de mediu si legislatie (Life-Mediu)

(2)     Inscrierea pentru asistenta financiara pentru proiectul considerat a fost transmis Comisiei de statul respectiv in timp util, conform Art. 6 (2) a Regulamentului (EC) nr. 1655/2000,

(3)     Un astfel de proiect este de interes particular al Comunitatii cu privire in special la criteriul la care se refera Art. 6 (2) din Regulamentul nr. 1655/2000

(4)     Suma la care se referea asistenta financiara ca si prevederile financiare, contabile si conditiile tehnice necesare pentru terminarea proiectului ar trebui intocmite in conformitate cu Art. 4 (3), 6, 9 si 10 a Regulamentului nr. 1655/2000,

(5)     Actiunea la care se referea acest Agreement este in concordanta cu opinia Comitetului stabilita prin Art. 11 al Regulamentului 165/2000,

 

 

 

Comunitatea Europeana, reprezentata de Comisia Comunitatii Europene, care in scopul semnarii acestui contract este reprezentata de Directorul general pentru Mediu, Doamna Catherine Day si reprezentantii sai autorizati,

                                                                                                pe de o parte,

SI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

La care se referea ca “beneficiar”

A carui sediu social este situat in

B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5

70602 Bucuresti

Romania

 

Reprezentata de reprezentantul sau legal/statelor Traian Basescu (introduceti numele) ca Primar General al Municipiului Bucuresti (introduceti functia)

                                                                                                            pe de cealalta parte,

 

1.          OJN  L 192, 28/07/2000, p. 1

 

 

 

 

SUNTEM DE ACORD CU URMATOARELE:

 

 

Articolul 1

 

Suportul financiar ca urmare a Regulamentului Parlamentului si Consiliului European (EC) nr. 1655/2000 este acordat propunerii de proiect nr. ; LIFE02   ENV/RO/000462 intitulata :” Implementarea ISO 14001 – EMS, a eco-etichetarii si a modelelor ecologice ca instrumente bazate pe indicatorii de administratie publica si in magazinele alimentare, primita la 7/06/2002.

 

Elementele esentiale tehnice si financiare a unei astfel de propuneri de proiect pot fi , daca este necesar, revizuite in acord cu Comisia.

Propunerea de proiect a fost realizata in trei copii identice fiecare semnata de beneficiar.

Fiecare copie a fost sigilata cu numar de sigiliu 805, 806 si 807. O copie sigilata este trimisa beneficiarului ca un document separat.

 

Implementarea proiectului cade in sarcina beneficiarului

 

Articolul 2

 

Suportul financiar al Comunitatii este fixat la 49,9% din totalul costului eligibil, cost cu un maxim de 281.900€

 

Articolul 3

 

Comisia isi rezerva dreptul de a considera ca beneficiarul renunta la suportul financiar daca in termen de 90 de zile de la data notificarii acestui Agreement, beneficiarul nu a returnat doua copii Comisiei semnate de accept.

 

Articolul 4

 

Managementul administrativ si financiar al proiectului se va supune cu prevederile Administrative Standard din Anexa I.

 

Realizata la Brussels in trei copii in 02/08/2002

 

 

Pentru beneficiar

Pentru Comisie

Nume: Traian Basescu

Functie: Primar General

Catherine Day

Director General