Hotărârea nr. 276/2002

HOTARAREnr. 276 din 2002-12-05 HOTARIRE 276 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2003
HOT. 276 05/12/2002
HOTARIRE 276 din 05/12/2002

HOTARIRE    276 din 05/12/2002

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii

Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pe anul 2003

 

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare Raportul de specialitate al ARBAC;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 271/1999, nr. 15/2000 si 153/2001; art. 5, alin. (4) si (10), art. 13, alin. (1) si art. 35 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art. 38, alin.” icoroborat cu art. 46, alin. (1) si (5)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Articol unicSe aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Agentiei de Reglementarea nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), conform anexei, care face partea integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                         Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 276

 

 

 

 

 

Municipiul Bucuresti                                                                  Anexa la HCGMB privind aprobarea

ARBAC                                                                                      bugetului ARBAC pe anul 2003

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5                                 nr……………………/…………………

Tel/fax: 311.21.18; 311.20.63

Autorizatie HCGMB nr. 153/23.08.2001. C.I.F. 14618886

B.R.D.- S.M.B. Cont lei 251100921913633

 

 

 

PROIECT

BUGET ARBAC 2003

Nr.

Rd.

Cod

Clasificare

economica

 

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2003

(lei)

A

B

C

D

 

 

TOTAL VENITURI

A.      Venituri curente

Cota din valoarea facturii serviciilor ANB, conform Contractului de Concesiune si HCGMB nr..271/1999, 15/2000 SI 153/2001

(1 USD=33569 lei)

B.       Sold reportat BUGET ARBAC 2002

10.190.700.000

 

10.070.700.000

 

120.000.000

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

10.155.728.000

 

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2003

9.602.900.000

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.596.000.000

 

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

5.006.900.000

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire

270.000.000

 

25

* Materiale si prestari servicii cu caracter functional

4.316.900.000

 

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

60.000.000

 

27

Reparatii curente

120.000.000

 

28

Reparatii capitale

0

 

29

Carti si Publicatii

180.000.000

 

30

Alte cheltuieli

60.000.000

 

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

552.828.000

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

552.828.000

 

74

Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate

552.828.000

 

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

34.972.000

 

90

Rezerve, Excedent/Deficit

34.972.000

 

91

Rezerve

0

 

92

Excedent

34.972.000

 

93

Deficit

0

* Din care 100.000 USD/an – pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experti

 

 

Director General

Adrian CRISTEA