Hotărârea nr. 275/2002

HOTARAREnr. 275 din 2002-12-05 HOTARIRE 275 din 05/12/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 258/31.10.2002
HOT. 275 05/12/2002
HOTARIRE 275 din 05/12/2002

HOTARIRE    275 din 05/12/2002

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 258/31.10.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind abrogarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr. 258/31.10.2002

 

 

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilore municipali;              Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile art. 60 (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

                In temeiul prevederilor art. 38 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

 

Articol unicSe abroga Hotararea C.G.M.B. nr. 258/31.10.2002.

 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                                              AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                     Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 275