Hotărârea nr. 272/2002

HOTARAREnr. 272 din 2002-12-05 HOTARIRE 272 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
HOT. 272 05/12/2002
HOTARIRE 272 din 05/12/2002

HOTARIRE    272 din 05/12/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

    

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliului Local al sectorului 4 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale serviciilor publice de interes local

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Directia Resurse Umane a Primariei sector 4;

                Tinand seama  de solicitarea Primarului sectorului 4 nr. 142379/25.11.2002;              In temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95, alin. 2 lit. “e” si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Articol unicSe aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 4 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale serviciilor publice de interes.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu             AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                           Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 272