Hotărârea nr. 270/2002

HOTARAREnr. 270 din 2002-12-05 HOTARIRE 270 din 05/12/2002 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 270 05/12/2002
HOTARIRE 270 din 05/12/2002

HOTARIRE    270 din 05/12/2002

PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind validarea unui mandat de consilier al Consiliului General

al Municipiului Bucuresti

 

 

 

                Avand in vedere adresa Partidului Social Democrat prin care se propune in fgunctia de consilier general doamna Cretu Oana;

                Vazand procesul-verbal al comisiei de validare a C.G.M.B. din data de 05.12.2002 prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatului de consilier al doamnei Oana Cretu;

                In conformitate cu prevederile art. 77 (2) din Legea nr. 70/191 modificata si completata, privind alegerile locale;

                In temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

 

Articol unicSe valideaza mandatul de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti al doamnei Oana Cretu.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  SECRETAR GENERAL

   Elana Zamfir- Ciurezu                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                     Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 270