Hotărârea nr. 27/2002

HOTARAREnr. 27 din 2002-01-29 HOTARIRE 27 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA SCHEMEI GENERALE A RETELEI PRINCIPALE DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TRANSMISII DE FLUXURI INFORMATIONALE
HOT. 27 29/01/2002
HOTARIRE 27 din 29/01/2002

HOTARIRE     27 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA SCHEMEI GENERALE A RETELEI PRINCIPALE DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TRANSMISII DE FLUXURI INFORMATIONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea schemei generale a retelei principale de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru transmisii de fluxuri informationale

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, modificata prin Legea nr.453/2001 cu privire la autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

In conformitate cu Hotararea CGMB nr.62/1998, privind procedura de avizare si autorizare a retelelor de transmisii date, care nu fac parte din sistemul de comunicatii al Romtelecom pe teritoriul municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile Hotararii CLMB nr. 16/1994 privind Normele de avizare a proiectelor si executia retelelor edilitare in municipiul Bucuresti;

In temeiul art.46, alin.(1) si (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

 

Art.l - Se aproba schema generala a retelei principale de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru transmisii de fluxuri informationale in conformitate cu planurile anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Orice modificare sau completare a schemei generale cu alte trasee de canalizatii principale se va putea face prin hotarare de Consiliu.

Art.3- Procedura de licitatie si montajul economico-financiar, pentru realizarea retelei principale de transmisii fluxuri informationale prin reteaua principala de fibra optica a municipiului Bucuresti vor fi reglementate prin hotarare a CGMB.

Art.4 - Directia generala de inspectie si control general, Directia generala elaborare buget si executie bugetara, Directia Impozite si taxe, Directia dezvoltare sisteme informatice pentru managementul public, Directia generala urbanism si amenajarea teritoriului, Directia generala de coordonare reglementare infrastructura, Directia generala transport public, drumuri si siguranta circulatiei si Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 - Prezenta hotarare va fi difuzata printr-un mijloc mass-media.

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Gheorghita Diaconu                                                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.27