Hotărârea nr. 269/2002

HOTARAREnr. 269 din 2002-12-05 HOTARIRE 269 din 05/12/2002 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 269 din 5/12/2002
HOTARIRE 269 din 05/12/2002

HOTARIRE    269 din 05/12/2002

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind vacantarea unui post de consilier al

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere cererea scrisa a domnisoarei Oana Stefania Plesca, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilier;

            Vazand procesul-verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unui mandat de consilier;

            In temeiul prevederilor art.60, alin.1, lit.”asi alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier, ca urmare a demisiei domnisoarei Oana Stefania Plesca.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfor - Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr.269