Hotărârea nr. 268/2002

HOTARAREnr. 268 din 2002-11-28 HOTARIRE 268 din 28/11/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE ALE SECTOARELOR A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 268 28/11/2002
HOTARIRE 268 din 28/11/2002

HOTARIRE    268 din 28/11/2002

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE ALE SECTOARELOR A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente ale sectoarelor a veniturilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2002

 

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998, cu modificarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 144/2002, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002;

                In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.“dsi art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1-: Se aproba ca sumele realizate din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor administrative 1-6, pentru lunile aferente trimestrului IV, se vireaza acestora proportional cu procentul de repartizare stabilit prin Hotararea C.G.M.B. nr. 3/2002.

 

Art. 2-: Se aproba ca sumele de la bugetul de stat alocate Municipiului Bucuresti pentru sustinerea sistemului de protectie al persoanelor cu handicap sa fie repartizate dupa cum urmeaza:

                Sectorului 1                                           2.000.000 mii lei;

                Sectorului 2                                           2.000.000 mii lei;

                Sectorului 3                                           2.000.000 mii lei;

                Sectorului 4                                           2.000.000 mii lei;

                Sectorului 5                                           2.000.000 mii lei;

                Sectorului 6                                           3.327.000 mii lei

 

Art. 3-: Se aproba ca suma de 76.270.000 mii lei alocata Municipiului Bucuresti in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 144/2002, defalcata pe cheltuieli de personal: 67.570.000 mii lei si 8.700.000 mii lei pentru cheltuieli cu invatamantul special sa fie repartizate astfel:

-          Unitatile scolare de invatamant preuniversitar:

Sectorului 1                                           11.527.442 mii lei;

                Sectorului 2                                           14.216.728 mii lei;

                Sectorului 3                                           11.459.872 mii lei;

                Sectorului 4                                           10.547.677 mii lei;

                Sectorului 5                                           8.567.876 mii lei;

                Sectorului 6                                           11.250.405 mii lei

 

-          Unitatile scolare de invatamant special:

Sectorului 1                                           1.723.470 mii lei;

                Sectorului 2                                           3.805.380 mii lei;

                Sectorului 3                                              333.210 mii lei;

                Sectorului 4                                           1.314.570 mii lei;

                Sectorului 5                                              273.180 mii lei;

                Sectorului 6                                           1.250.190 mii lei

 

Art. 4- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice ale sectoarelor 1-6 spre aducerea la indeplinire.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                               AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                 Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 28.11.2002

Nr. 268