Hotărârea nr. 265/2002

HOTARAREnr. 265 din 2002-11-28 HOTARIRE 265 din 28/11/2002 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI NR. 201 SITUAT LA ETAJUL II, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 265 28/11/2002
HOTARIRE 265 din 28/11/2002

HOTARIRE    265 din 28/11/2002

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI NR. 201 SITUAT LA ETAJUL II, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei spatiului nr. 201 situat la etajul II, din cledirea Primariei Municipiului Bucuresti

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Vezand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu art. 52, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, care prevede explicit obligativitatea organizarii de intalniri cu cetatenii si  acordare de audiente;          In temeiul art. 38 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art. 1-  Se repartizeaza Consiliului General al Municipiului Bucuresti incaperea nr. 201, situata la etajul II din cladirea Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a crea conditiile indeplinirii prevederilor art. 52, alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

Art. 2- Primarul General, Secretarul General, Directia Administrativ-Transporturi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

               

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                               AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                                     Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 28.11 2002

Nr. 265