Hotărârea nr. 264/2002

HOTARAREnr. 264 din 2002-11-28 HOTARIRE 264 din 28/11/2002 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIILOR NR. 141 SI 142 SITUATE LA ETAJUL I, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 264 28/11/2002
HOTARIRE 264 din 28/11/2002

HOTARIRE    264 din 28/11/2002

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIILOR NR. 141 SI 142 SITUATE LA ETAJUL I, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei spatiilor nr.141 si 142 situate la etajul I, din

Cladirea Primariei Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.52, ali.3, din Legea nr.215/2001, care prevede explicit obligativitatea organizarii de intalniri cu cetatenii si acordare de audiente;

          In temeiul art.38, alin.1, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1.- Se repartizeaza Consiliului General al Municipiului Bucuresti incaperile nr.141 si 142, situate la etajul I din cladirea Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a crea conditiile indeplinirii prevederilor art.52. alin.3. din Legea nr.215/2001.

          Art.2. Primarul general, Secretarul General, Directia Administrativ-Transporturi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL

          Stelian Galetuse                         AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 28.11.2002

Nr.264