Hotărârea nr. 263/2002

HOTARAREnr. 263 din 2002-11-28 HOTARIRE 263 din 28/11/2002 PRIVIND APROBAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR IN CARE SE INCHEIE CONTRACTELE DE IMPRUMUT, CONTRACTUL INTRE CREDITORI, CONTRACTUL ASUPRA FONDULUI DE COMERT, CONTRACTUL DE RETENTIE A ACTIUNILOR DE SUBORDONARE SI CONTRACTUL DE GAJ INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA, BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE SI DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
HOT. 263 28/11/2002
HOTARIRE 263 din 28/11/2002

HOTARIRE    263 din 28/11/2002

PRIVIND APROBAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR  IN CARE SE INCHEIE CONTRACTELE DE IMPRUMUT, CONTRACTUL INTRE CREDITORI, CONTRACTUL ASUPRA FONDULUI DE COMERT, CONTRACTUL DE RETENTIE A ACTIUNILOR DE SUBORDONARE SI CONTRACTUL DE GAJ INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA, BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE SI DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea termenilor si conditiilor in care se incheie contractele de imprumut, contractul intre creditori, contractul asupra fondului de comert,

contractul de retentie a actiunilor de subordonare si contractul de gaj intre SC APA NOVA  Bucuresti SA, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS –UND

ENTWICKLUNGSGSELLSCHAFT MBH

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General;

            Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.;

            In conformitate cu prevederile art.2 al Hotararii C.G.M.B. nr.238/2002 privind incheierea Contractului Direct referitor la finantarea lucrarilor pentru finalizarea si punerea in functiune a Statiei de tratare Crivina si furnizarea de servicii de apa si canalizare in Municipiul Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 (1) si (2) lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul de Imprumut dintre SC APA NOVA Bucuresti SA si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSELLSCHAFT MBH, asa cum este prevazut in Anexa nr.1.

            Art.2. Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul de Imprumut dintre SC APA NOVA Bucuresti SA si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, asa cum este prevazut in Anexa nr.2.

            Art.3. Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul intre Creditori dintre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNSGESELLSCHAFT MBH si SC APA NOVA Bucuresti SA, asa cum este prevazut in Anexa nr.3.

            Art.4. Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul asupra Fondului de Comert dintre SC APA NOVA Bucuresti SA si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSELLSCHAFT MBH, asa cum este prevazut in Anexa nr.4.

            Art.5. Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul de Retentie a Actiunilor de Subordonare intre SC APA NOVA Bucuresti SA si Compagnie Generale des Eaux si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSELLSCHAFT MBH, asa cum este prevazut in Anexa nr.5.

            Art.6. Se aproba termenii si conditiile in care se incheie Contractul de Gaj pe Actiuni intre SC APA NOVA Bucuresti SA si Compagnie Generale des Eaux si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS -UND ENTWICKLUNGSELLSCHAFT MBH, asa cum este prevazut in Anexa nr.6.

            Art.7. Termenii si conditiile contractelor de imprumut dintre SC. APA NOVA Bucuresti S.A. (ANB) si BERD si DEG, in legatura cu Contractul Direct dintre Municipalitate si BERD, aprobat de C.G.M.B. precum si toate contractele in legatura cu realizarea Proiectului (Statia de tratare Crivina-Ogrezeni) inclusiv drepturile de monitorizare si informatii ale BERD/DEG, instituite prin contractele de imprumut si anexele sale, nu vor contine prevederi care sa anuleze, blocheze sau sa intarzie aplicarea principiilor si realizarea obiectivelor Contractului de concesiune, nu vor conduce la modificarea echilibrului financiar al contractului de concesiune si nu vor determina modificarea responsabilitatilor ANB, fata de Municipalitate, prevazute in Contractul de Concesiune si caietul de sarcini, Anexa A la Contractul de concesiune si nu vor determina cresterea riscurilor Municipalitatii stabilite la semnarea Contractului de Concesiune.

            Art.8 Orice prevedere din Contractele de imprumut si din anexele sale care vor incalca prevederile de la art.7 se considera nule in conformitate cu angajamentele BERD fata de municipalitate.

            Art.9. Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                             Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 28.11.2002

Nr.263