Hotărârea nr. 262/2002

HOTARAREnr. 262 din 2002-11-28 HOTARIRE 262 din 28/11/2002 PRIVIND DESEMNAREA A 3 REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002
HOT. 262 28/11/2002
HOTARIRE 262 din 28/11/2002

HOTARIRE    262 din 28/11/2002

PRIVIND DESEMNAREA A 3 REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind desemnarea a 3 reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului

Bucuresti in Comisia pentru indrumarea si supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr.550/2002

 

 

 

          Avand in vedere Raportul de Specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

          Vazand Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.6(1) si (2) din Legea nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului  si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea cosiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

          In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Articol unic: Se aproba desemnarea domnilor consilieri Diaconu Gheorghita, Ionescu Mircea Cezar si Sandulescu Amilcar, ca membri titulari in Comisia pentru indrumarea si supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr.550/2002.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL

          Stelian Galetuse                         AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 28.11.2002

Nr.262