Hotărârea nr. 261/2002

HOTARAREnr. 261 din 2002-11-21 HOTARIRE 261 din 21/11/2002 PRIVIND NUMIREA PERSOANEI CARE VA CONDUCE EVIDENTA DATORIEI PUBLICE LOCALE SI A GARANTIILOR LOCALE SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 266/2015
HOTARARE nr. 261 din 21/11/2002
HOTARIRE 261 din 21/11/2002

HOTARIRE    261 din 21/11/2002

PRIVIND NUMIREA PERSOANEI CARE VA CONDUCE EVIDENTA DATORIEI PUBLICE LOCALE SI A GARANTIILOR LOCALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea persoanei care va conduce

evidenta datoriei publice locale si a garantiilor locale

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directiei Urmarire Creante si Facturi, precum si punctul 17 din Incheierea nr.138/28.08.2002 a Curtii de Conturi a Romaniei - Directia de Control Financiar Ulterior;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile O.G.R. nr.219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

          In baza prevederilor art.1 alin.(4)din Ordinul ministrului finantelor publice nr.1987/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.1631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999;

          In temeiul art.38 alin.(3)din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1.- Pentru evidentierea datoriei provenite din contractarea directa, respectiv din garantarea de imprumuturi interne si/sau externe de catre o autoritate a administratiei publice locale, doamna Parvulescu Maria Cristina, sef Serviciu Managementul Creditelor Externe, va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul garantiilor locale, conform legislatiei in vigoare.

          Art.2. Circuitul documentelor intre directiile care detin date referitoare la doatoria publica locala si la garantiile locale se va stabili prin Dispozitie a Primarului General.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL

          Stelian Galetuse                         AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 21.11.2002

Nr.261