Hotărârea nr. 26/2002

HOTARAREnr. 26 din 2002-01-29 HOTARIRE 26 din 29/01/2002 PRIVIND ABROGAREA UNOR HCGMB SI AVIZE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE PENTRU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 26 29/01/2002
HOTARIRE 26 din 29/01/2002

HOTARIRE     26 din 29/01/2002

PRIVIND ABROGAREA UNOR HCGMB SI AVIZE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE PENTRU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind abrogarea unor HCGMB si Avize ale Comisiilor de specialitate pentru

Planurile Urbanistice de Detaliu

 

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune abrogarea unor HCGMB si Avize de specialitate pentru Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior anului 1996 in municipiul Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinul MLPAT nr.91/1991;

-         Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-         Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Legii mediului nr.137/1996;

-         Legii nr.41/1995 de aprobare a Ordonantei nr.68/1994 privind patrimoniul cultural cu modificarile ulterioare;

-         PUG – municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB br.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art.38 (k) combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 si art.60 din legea nr.24/2000,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articolul 1  :  Se abroga prevederile unor HCGMB si Avize ale Comisiilor de specialitate pentru Planurile Urbanistice de Detaliu, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2  :  Autorizatiile de Construire emise in baza acestor Proiecte de Urbanism din lista anexa raman valabile.

Artcolul 3 : De la data prezentei nu se vor mai putea emite Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire in baza regulamentelor acestor Planuri Urbanistice.

Articolul 4 :   Compartimentele de specialitate din cadrul P.M.B. precum si sectoarele teritoriale administrative vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Articolul 5 :  Documentatiile abrogate se vor arhiva prin grija DGUAT si vor purta stampila “ABROGAT ”.

Articolul 6 :   Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 137 pozitii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR GENERAL

     Gheorghita Diaconu                                  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti , 29.01.2002

Nr. 26

 

 

ANEXA LA HC. C.G.M.B. NR 26/29.01.2002

 

2002 anulat

 

poz

HCLMB

Den d

Amplasament

Nr .fac.

Sect

Functiuni

CTU

an

CULP

ani

1.      

17/95

PUD

13 Septembrie - Panduri

 

5

Imobil *

47/15m

93

305

94

2.      

17/95

PUD

13 Septembrie - Sebastian

 

5

Locuinte

 

 

605

95

3.      

51/95

PUD

13 Septembrie, cale

 

5

Imobil

7M/14

95

 

 

4.      

17/95

PUD

1 Decembrie 1918

 

3

Constr.provizorie

45/10

94

546B

95

5.      

83/95

PUD

Academiei-Edgar Quinette-Bis

 

1

Prototip panou Nord

24M/8

95

989

95

6.      

59/95

PUD

Alexandriei

154

5

Penitenciar

10M/29

95

718

95

7.      

82/95

PUD

Alexandriei

119

5

Comert-garaj

14/2

95

820

95

8.      

51/95

PUD

Alexandriei-Antiaeriana

 

5

Statie carburanti

10M/6

95

 

 

9.      

59/95

PUD

Arges

8

2

Antene - dacia

10M/13

95

706

95