Hotărârea nr. 257/2002

HOTARAREnr. 257 din 2002-10-31 HOTARIRE 257 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A.
HOT. 257 31/10/2002
HOTARIRE 257 din 31/10/2002

HOTARIRE    257 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind numirea reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. SERVICE CICLOP S.A.

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand  seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

          In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”j” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba numirea  reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. SERVICE CICLOP S.A, conform  anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru a lua decizii in numele si in interesul actionaruluiMunicipiul Bucuresti”.

 

          Art.2 - Prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.260/1998 si nr.116/2002 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           SECRETAR GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

            Galetuse Stelian                                       Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.257

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.

257/31.10.2002

 

 

 

 

 

Reprezentantii C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. SERVICE CICLOP S.A.

 

 

 

 

1.     Giuglan Adriana

 

2.     Tarus Victor

 

3.     Damian George

 

4.     Alexandru Stamatiu

 

5.     Dumitru Druga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

Privind refuzul de a semna Hotararea privind numirea reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. SERVICE CICLOP S.A.

 

 

          Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.257/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.     Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta in Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

2.     Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

3.     Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.     Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din cadrul CGMB.

 

 

 

 SECRETAR GENERAL

 al municipiului Bucuresti,

 Drd.Anton Petrisor Parlagi