Hotărârea nr. 256/2002

HOTARAREnr. 256 din 2002-10-31 HOTARIRE 256 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNILOR MATEI CRISTIAN SI NEACSU GHEORGHE CA REPREZENTANTI AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. 3 D BUCURESTI S.A.
HOT. 256 31/10/2002
HOTARIRE 256 din 31/10/2002

HOTARIRE    256 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA DOMNILOR MATEI CRISTIAN SI NEACSU GHEORGHE CA REPREZENTANTI AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. 3 D BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea domnilor Matei Cristian si Neacsu Gheorghe ca reprezentanti

ai C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la S.C. 3D BUCURESTI S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit."j" din Legea administratie publice locale nr.215/2001;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic- Se aproba numirea domnilor Matei Cristian si Neacsu Gheorghe ca reprezentanti ai C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la S.C. 3D BUCURESTI S.A.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

           

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.256

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind numirea domnilor Matei

Cristian si Neacsu Gheorghe ca reprezentanti ai CGMB in Consiliul de

Administratie al SC 3D BUCURESTI SA

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.256/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.      Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

           

2.      Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii..

 

3.      Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.      Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din CGMB.

 

5.      Conform art.111 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi