Hotărârea nr. 255/2002

HOTARAREnr. 255 din 2002-10-31 HOTARIRE 255 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI TANGOREAN PETRE CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA WORLD TRADE CENTER
HOT. 255 31/10/2002
HOTARIRE 255 din 31/10/2002

HOTARIRE    255 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI TANGOREAN PETRE CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA WORLD TRADE CENTER

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea domnului Tangorean Petre ca reprezentant

al C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la WORLD TRADE CENTER

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art. 136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

          In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Articol unic- Se aproba numirea domnului Tangorean  Petre ca reprezentant al C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la WORLD TRADE CENTER.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

                                                                         

         

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.255

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind numirea domnului

Tangorean Petre ca reprezentant al CGMB in Consiliul de Administratie al

WORLD TRADE CENTER

 

          Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.255/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.     Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

2.     Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

3.     Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.     Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din CGMB.

 

5.     Conform art.111 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi