Hotărârea nr. 254/2002

HOTARAREnr. 254 din 2002-10-31 HOTARIRE 254 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNILOR DRAGOS FLORESCU SI CONSTANTIN NICOLAE CA REPREZENTANTI AI C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.
HOT. 254 31/10/2002
HOTARIRE 254 din 31/10/2002

HOTARIRE    254 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA DOMNILOR DRAGOS FLORESCU SI CONSTANTIN NICOLAE CA REPREZENTANTI AI C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind numirea domnilor Dragos Florescu si Constantin Nicolaie ca reprezentanti

ai C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la S.C. REBU S.A.

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comericale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

            Articol unic- Se aproba numirea domnilor Dragos Florescu si Constantin Nicolaie ca reprezentanti ai C.G.M.B. in Consiliul de Administratie la S.C. REBU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

            Stelian Galetuse                                                          al Municipiului Bucuresti

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr. 254

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind numirea domnilor

Dragos Florescu si Constantin Nicolaie ca reprezentanti ai CGMB in

Consiliul de Administratie al SC REBU SA

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.254/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.      Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

2.      Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

3.      Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.      Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din CGMB.

 

5.      Conform art.111 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi