Hotărârea nr. 253/2002

HOTARAREnr. 253 din 2002-10-31 HOTARIRE 253 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI IOAN MOGOS CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. RADET S.A.
HOT. 253 31/10/2002
HOTARIRE 253 din 31/10/2002

HOTARIRE    253 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI IOAN MOGOS CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. RADET S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind numirea domnului Ioan Mogos ca reprezentant al C.G.M.B.

in Consiliul de Administratie a S.C. RADET S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

            Art.1-  Se aproba numirea domnului Ioan Mogos ca reprezentant al C.G.M.B. in Consiliul de Administratie a S.C. RADET S.A.

 

            Art.2- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.12/2001 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

            Stelian Galetuse                                                          al Municipiului Bucuresti

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

           

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr. 253

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind

numirea domnului Ioan Mogos ca reprezentant al CGMB in

Consiliul de Administratieal SC RADET SA

 

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.253/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.      Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

2.      Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

3.      Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.      Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din CGMB.

 

5.      Conform art.111 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi