Hotărârea nr. 252/2002

HOTARAREnr. 252 din 2002-10-31 HOTARIRE 252 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. ACM LIRTRAC S.A.
HOT. 252 31/10/2002
HOTARIRE 252 din 31/10/2002

HOTARIRE    252 din 31/10/2002

PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. ACM LIRTRAC S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

numirea reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. ACM LIRTRAC S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 136 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba numirea reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACM LIRTRAC S.A., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru a lua decizii in numele si interesul actionarului "Municipiul Bucuresti".

 

            Art.2- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.221/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          SECRETAR GENERAL   

            Stelian Galetuse                                                     al Municipiului Bucuresti

                                                                                          Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr. 252

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA

H.C.G.M.B. NR.252/31.10.2002

 

 

 

Reprezentantii C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. ACM LIRTRAC S.A.

 

 

1.      Francu Bogdan

 

2.      Gheorghe Florian

 

3.      Mirea Octavian

 

4.      Comanita Petre

 

5.      Zaharia Bogdan

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea privind numirea reprezentantilor CGMB in

Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACM LIRTRAC  SA

 

 

            Eu,  Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.252/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.      Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

2.      Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

3.      Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

4.      Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din cadrul CGMB.

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi