Hotărârea nr. 251/2002

HOTARAREnr. 251 din 2002-10-31 HOTARIRE 251 din 31/10/2002 PRIVIND DESEMNAREA DOMNILOR BUSUIOC DORU SI VIOREL POPESCU CA CENZORI LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOT. 251 31/10/2002
HOTARIRE 251 din 31/10/2002

HOTARIRE    251 din 31/10/2002

PRIVIND DESEMNAREA DOMNILOR BUSUIOC DORU SI VIOREL POPESCU CA CENZORI LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind desemnarea domnilor Busuioc Doru si Viorel Popescu ca cenzori

la S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 158 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

            Articol unic- Se aproba desemnarea domnilor Busuioc Doru si Viorel Popescu ca cenzori la S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     SECRETAR GENERAL

            Stelian Galetuse                                                               al Municipiului Bucuresti

                                                                                                     Drd. Anton Petrisor Parlgi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea privind desemnarea domnilor Busuioc

Doru si Viorel Popescu ca cenzori la SC APA NOVA Bucuresti SA

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.251/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

            1 Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

            2 Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

            3 Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

            4 Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din cadrul CGMB.

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd.Anton Petrisor Parlagi