Hotărârea nr. 247/2002

HOTARAREnr. 247 din 2002-10-31 HOTARIRE 247 din 31/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA, BL. A2, PARTER, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 111 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
HOT. 247 31/10/2002
HOTARIRE 247 din 31/10/2002

HOTARIRE    247 din 31/10/2002

PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA, BL. A2, PARTER, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 111 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea in administrare a spatiului situat in B-dul Basarabia,

Bl. A2, parter, sector 2, in suprafata de 111 m.p.,

Consiliului Local sector 2 Bucuresti

 

 

            Analizand Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand adresa emisa de Primarul Sectorului 2, prin care se solicita atribuirea in administrare a spatiului situat in Bdul. Basarabia, bl. A2, parter, sector 2, in suprafata de 111 m.p., Consiliului Local sector 2 Bucuresti;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prvederilor art.38, alin.2 lit"g", art46, alin.5 si art . 126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic- Se atribuie in administrarea Consiliului Local sector 2 Bucuresti cu destinatia - birouri functionale- spatiul situat in B-dul Basarabia, Bl. A2, parter, sector2, in suprfata de 111 m.p.

            Schimbarea destinatiei spatiului atribuit atrage revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                            SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                                       al Municipiului Bucuresti

                                                                                         Drd. Anton Petrisor Parlagi    

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.247