Hotărârea nr. 24/2002

HOTARAREnr. 24 din 2002-01-29 HOTARIRE 24 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 993 MP, SITUAT IN STR. DR. ERNEST DJUVARA NR. 29, SECTOR 6
HOT. 24 29/01/2002
HOTARIRE 24 din 29/01/2002

HOTARIRE     24 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 993 MP, SITUAT IN STR. DR. ERNEST DJUVARA NR. 29, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu

functiunea sediu birouri, pe un teren in suprafata de 993 mp, situat in

str. Dr. Ernest Djuvara nr.29, sector 6

 

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT: aviz 3CA19/6/24.10.2001;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz   222/2001;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1:        Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea sediu birouri, pe un teren in suprafata de 993 mp, situat in str.Dr.Ernest Djuvara nr.29, sector 6

Articolul 2:        Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate persoana fizica S=993 mp, conform contractului de vanzare-cumparare nr.1071/05.03.2001.

Articolul 3:        Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 4:        Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 5:        Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

                                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Gheorghita Diaconu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.24