Hotărârea nr. 239/2002

HOTARAREnr. 239 din 2002-10-24 HOTARIRE 239 din 24/10/2002 PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR SI TRECEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 3572/22.09.2004 SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL NR. 4136/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA
HOT. 239 24/10/2002
HOTARIRE 239 din 24/10/2002

HOTARIRE    239 din 24/10/2002

PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR SI TRECEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : C.G.M.B.

 

ANULATA PRIN SENTINTA NR. 3572/22.09.2004

 

SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL NR. 4136/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI – SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incetarea activitatii Administratiei Fondului Imobiliar

si trecerea obiectului de activitate in administrarea

Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

          In baza adresei inaintate de catre Primarii sectoarelor 1-6 din Municipiul Bucuresti;

          In temeiul art.87 si art.96 corelat cu art.38, alin.2, lit.”g” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Incepand cu data de 01.01.2003 Administratia Fondului Imobiliar, serviciul public de interes municipal cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti isi inceteaza activitatea.

          Cu aceeasi data obiectul de activitate al Administratiei Fondului Imobiliar constand in administrarea, vanzarea, repararea, intretinerea fondului imobiliar aflat in patrimoniul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va fi transmisa in administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti.

          Art.2- In termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari, Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor infiinta servicii publice de interes local care vor avea ca principal obiect, activitatea prevazuta la art.1, alin.2 din prezenta hotarare.

          Art.3- Patrimoniul Administratiei Fondului Imobiliar va fi preluat pe baza de protocol incheiat intre conducerea A.F.I. si Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie a.c.

          Art.4- Personalul angajat pana la data adoptarii prezentei hotarari se considera transferat in interes de serviciu la serviciile publice de interes local nou infiintate ce urmeaza a prelua obiectul de activitate de la Administratia Fondului Imobiliar, incepand cu data de 01.01.2003.

          Contractele de munca ale personalului vor fi preluate in mod proportional de catre serviciile publice de interes local nou infiintate.

          Art.5- Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si a Bugetului de venituri si cheltuieli a serviciilor publice de interes local ce urmeaza a fi infiintate.

          Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a conducatorului serviciului public de interes local.

          Art.6- Fondurile necesare pentru desfasurarea acestei activitati vor fi transferate din bugetul C.G.M.B. si vor fi cuprinse in bugetele sectoarelor 1-6, pentru serviciile publice de interes local ce urmeaza a fi infiintate, incepand cu luna ianuarie 2003.

          Art.7- Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, Primarii sectoarelor 1-6 si conducerea Administratiei Fondului Imobiliar vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

          Art.8- Hotararea C.G.M.B. nr101/2001, de infiintare a Administratiei Fondului Imobiliar, precum si orice alte hotarari contrare prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           SECRETAR GENERAL

                                                             AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

      Galetuse Stelian                                       Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr.239